Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Informace k vyšetřování neukotvené trampolíny. 

Dodaz:

„Zaslání informací k případu č.j. KRPU-71038/TČ-2022, ke kterému bylo vydáno vyrozumění o odložení.

Podatel na vlastní oči viděl, jak za silných poryvů vichřice (které mj. lámaly okolní stromy) se

těžká a neukotvená trampolína vznesla do cca 5ti metrové výšky a nepředvídanými směry

ohrožovala jeho i ostatních lidí v okolí na majetku a životě. Muselo tedy jednoznačně dojít k

obecnému ohrožení.

Žádám o konkrétní informace:

- kdo a na základě jakých exaktních vyhodnocení zhodnotil, že se nejednalo o obecné

ohrožení?

- na základě jakých fyzikálních - tj. statických a dynamických zjištění bylo provedeno

kvalifikované posouzení a tedy rozhodnuto o odložení?

- na základě jakých meteorologických zjištění bylo kvalifikovaně posouzeno k rozhodnutí o

odložení?

- kvalifikované posouzení bylo provedeno fyzikem?

- kvalifikované posouzení bylo provedeno za účasti meteorologa?

- kvalifikované posouzení bylo provedeno jen např. vyučeným kuchařem - policistou se základní kvalifikací?“.

Odpověď:

V případě uplatnění žádosti označené jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., na níž se však na základě ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. tento nevztahuje, je třeba postupovat přímo podle zvláštní úpravy, neboť skutečnost, že se podání posuzuje podle obsahu, je nejen zásadou správního práva, ale prostupuje celým právním řádem (viz např. § 41 odst. 2 občanského soudního řádu, § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, nebo § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu). Podání se v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. posuzuje podle skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Materiálně tedy nejde o žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost byla vyhodnocena jako stížnost proti postupu policejního orgánu a bude předložena místně a věcně příslušnému státnímu zastupitelství útvarem, který rozhodl o uložení věci vedené pod č. j.: KRPU-71038/TČ-2022-040719.

Žadatel byl dále vyrozuměn o svých právech ve vyrozumění vyhotoveném dne 25. dubna 2022 policejním orgánem Obvodní oddělení Žatec pod č. j.: KRPU-71038-4/TČ-2022-040719 ve znění:

„Poučení:

Orgány činné v trestním řízení projevují svoji vůli jak rozhodnutím, tak i opatřením. Obsah a forma opatření nejsou přesněji trestním řádem upraveny a nelze proti nim uplatnit opravný prostředek.

Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody k zahájení trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu, není možno ve věci podat řádný opravný prostředek (stížnost dle § 141 trestního řádu).

Místo opravného prostředku (stížnosti § 141 trestního řádu) máte právo v dané věci podat opětovný podnět, pokud bude obsahovat nové skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, nebo se s tímto podáním obrátit na příslušné státní zastupitelství v rámci jeho působnosti v dozoru nad zachováním zákonnosti v předsoudním stádiu trestního řízení.

Podle § 157 odst. 2, písm. a) trestního řádu je státní zástupce oprávněn na policejním orgánu vyžadovat k přezkumu i spisy, v nichž nebyly zahájeny úkony trestního řízení.“

30.5.2022

vytisknout  e-mailem