Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Výběrové řízení 

Dotaz:

Žadatel požádal o informace k výběrovému řízení, jehož byl účastníkem.

  1. Zaslání kopie níže vyjmenovaných listin ze spisu vedeného na KŘP Ústeckého kraje pod č. j.: KRPU-172934/ČJ-2020-0400OP s anonymizovanými osobními údaji:

    Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
    Zpráva o průběhu a výsledku výběrového řízení

  2. Sdělení důvodu, proč doposud nedošlo k uzavření výběrového řízení.

Odpověď:

Ad 1)

Žadateli byly poskytnuty požadované dokumenty ze spisového materiálu č. j. KRPU-172934/ČJ-2020-0400OP „Oznámení o vyhlášení výběrového řízení“ a „Protokol o činnosti výběrové komise“.


Ad 2)

Výběrové řízení bylo uzavřeno, o čemž byl uchazeč informován dne 11. 1. 2021.  Závazný pokyn policejního prezidenta č. 31/2009 rozlišuje  mezi uzavřením a ukončením výběrového řízení. Výběrové řízení nebylo prozatím ukončeno.


21. 1. 2021

vytisknout  e-mailem