Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Žádost o poskytnutí informace

KRAJ VYSOČINA: Informace vyžádaná podle zákona 106/1999 Sb. 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, která je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržela dne 28. prosince 2020 obdržela od společnosti X.Y. žádost, kterou žadatel žádá o zpřístupnění následujících informací: 

1. Kolik dopravních nehod osobních automobilů a kolik dopravních nehod nákladních automobilů bylo řešeno PČR v Kraji Vysočina skrze Memorandum o spolupráci při předávání informací o nahlášených dopravních nehodách a poruchách vozidel a systému odstraňování překážek provozu na pozemních komunikacích tvořených nepojízdným vozidlem v letech 2017, 2018, 2019 a 2020?

2. Datum a místo (případně GPS souřadnice) výše uvedených dopravních nehod.  

Povinný subjekt předmětnou žádost důkladně posoudil, a to zejména z formálního a obsahového hlediska a konstatuje, že ji lze vyřídit v režimu informačního zákona. Požadované informace nelze žadateli poskytnout, neboť povinný subjekt požadovanou informací nedisponuje, žádnou takovou informaci nevytváří a není ani povinen ji vytvářet. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nemá k dispozici v rámci svých evidencí ani informačních systémů statistická data ani údaje v takové podobě a obsahu, jaké v žádosti požaduje žadatel a kterých se dotýká výše uvedený dotaz.

Z výše uvedených důvodů bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí¨

13. leden 2021

 

vytisknout  e-mailem