Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Žádost o poskytnutí informace

KRAJ VYSOČINA: Informace vyžádaná podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „krajské ředitelství“), která je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržela dne 13. července 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve které žadatel požaduje následující informace:

„1/ Jaká je společenská funkce nástěnky ve vestibulu za hlavním vchodem do budovy ÚO PČR v Pelhřimově?

2/ Zda je nástěnka určena i pro širokou veřejnost, nebo pouze pro pracovníky ÚO PČR v Pelhřimově?

3/ Jaké jsou aktuální příspěvky na nástěnce, resp. čeho konkrétně se týkají?

4/ Jmenovitě která osoba zastává při ÚO PČR v Pelhřimově funkci nástěnkáře?“.

 Krajské ředitelství jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., posoudilo tuto žádost a žadateli poskytuje tyto informace. 

1. Funkce nástěnky ve vestibulu budovy územního odboru Pelhřimov krajského ředitelství (dále jen “ÚO Pelhřimov“) je informativní a slouží ke zveřejňování informací.
2. Nástěnka je určena – používána jako zdroj informací pro policisty a veřejnost.

3. Aktuální příspěvky na nástěnce se týkají náboru nových policistů a preventivní aktivity oddělení tisku a prevence krajského ředitelství.

4. Na ÚO Pelhřimov není zřízena funkce nástěnkáře. Na nástěnku obvykle vyvěšuje informace pracovnice oddělení tisku a prevence krajského ředitelství.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
31. červenec 2022

vytisknout  e-mailem