Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Žádost o poskytnutí informace

KRAJ VYSOČINA: Informace vyžádaná podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen “KŘPJ“), které je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), prostřednictvím datové schránky obdrželo dne 14. dubna 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Žádostí se domáháte těchto informací:

„ žádám o zaslání opatření obecné povahy, kterým bylo stanoveno dopravní značení B20a s platností pro úsek na silnici I/23, mezi 111 km a 110 km, ve směru na Třebíč, před křižovatkou silnic 123 a III/3907. „.

Povinný subjekt žádost posoudil z hlediska formálních náležitostí, a také z hlediska jejího obsahu, a konstatuje, že požadované informace lze žadateli poskytnout.

Odpověď žadateli:

Opatření obecné povahy, kterým bylo stanoveno dopravní značení B20a s platností pro úsek na silnici I/23, mezi 111 km a 110 km, ve směru na Třebíč, před křižovatkou silnic 123 a III/3907, nebylo KŘPJ vydáváno. Příslušným silničním správním orgánem je Krajský úřad nebo příslušný správce I/23, čímž je ŘSD ČR Správa Jihlava.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

15. duben 2021

vytisknout  e-mailem