Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Žádost o poskytnutí informace

KRAJ VYSOČINA: Informace vyžádaná podle zákona 106/1999 Sb. 

Dne 8. září 2021 obdrželo Krajské ředitelství policie kraje Vysočina cestou e-podatelny povinného subjektu žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve které žadatel žádá poskytnutí následující informace – sdělení jména osob, kterým byl vystaven zbrojní průkaz a jež mají bydliště ve stejném domě jako žadatel. 

Povinný subjekt předmětnou žádost důkladně posoudil, a to zejména z formálního a obsahového. K tomu, aby se mohl povinný subjekt vůbec začít zabývat žádostí ve smyslu určení osob, které jsou držiteli zbrojního průkazu, musel by mít nejdříve k dispozici přesnou identifikaci těchto osob, kterých se žádost dotýká – tedy znát minimálně jejich jméno a příjmení, datum jejich narození a místo trvalého bydliště. Požadovaná informace proto nemůže být žadateli poskytnuta, neboť povinný subjekt požadovanou informací nedisponuje, žádnou takovou informaci nevytváří a není ani povinen ji vytvářet. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nemá k dispozici v rámci žádných svých evidencí ani informačních systémů jména a příjmení osob, které bydlí na konkrétních adresách, tedy nemá k dispozici ani jména osob, které bydlí ve stejném domě a na stejné adrese jako žadatel. Z tohoto důvodu vydal povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

mjr.  JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

10. říjen 2021

vytisknout  e-mailem