Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Žádost o poskytnutí informace

KRAJ VYSOČINA: Informace vyžádaná podle zákona 106/1999 Sb. 

 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, které je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.") obdrželo dne 8. června 2020  písemnou žádost, ve které  žadatel žádá  "dle zákona č. 106/1999 Sb. při dodržení ochrany osobních údajů (například začernit v kopii) o kopii výpovědí pana V. B. ml. ze spisu, v rámci něhož podal svou výpověď, podle protokolu o ústním jednání městského  Pelhřimov (OŽP/1022/2016-8) "porušení oplocení výběhu dne 6. až 9.7. při kácení lesa", které bylo hlášeno na PČR."

Doručenou žádost povinný subjekt posoudil zejména z hlediska formálních náležitostí, a také z hlediska jejího obsahu a dospěl k závěru, že žádné zákonné důvody nebrání povinnému subjektu, aby žadateli vyhověl a požadované dokumenty mu poskytl s tím, že v kopii "Úředního záznamu o podání vysvětlení" ze dne 22. července 2016 bylo provedeno znečitelnění osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že sám žadatel ve výše uvedené žádosti přímo počítá s kopií dokumentu "při dodržení ochrany osobních údajů (například začernit v kopii)", nevydává povinný subjekt samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti z důvodu znečitelnění osobních údajů.

Povinný subjekt poskytuje žadateli:  anonymizovanou kopii Úředního záznamu o podání vysvětlení.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

29. červen 2020 

vytisknout  e-mailem