Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Žádost o poskytnutí informace

KRAJ VYSOČINA: Informace vyžádaná podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen “KŘPJ“), které je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), prostřednictvím datové schránky obdrželo dne 6. dubna 2021  žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Žádostí se žadatel domáhá těchto informací:

„ žádám o podání mi informace stran vyúčtování a doložení mi úhrady v souvislosti s odebráním biologického materiálu pana X.X., nar. XX.XX.XXXX, ke kterému došlo dne 22.1.2018.

Konkrétně činím, v této souvislosti, dotaz kolik Kč a jaké laboratoři, včetně písemného dokladu o tomto vyúčtování, byla odměna za provedené odběry hrazena, a datum, kdy se tak stalo, děkuji. „.

Povinný subjekt žádost posoudil z hlediska formálních náležitostí, a také z hlediska jejího obsahu, a konstatuje, že požadované informace lze žadatelce poskytnout.

Odpověď žadatelce:

Náklady spojené s odebráním biologického materiálu dne 22. 1. 2018 nebyly účtovány, neboť úkony byly prováděny v rámci Policie České republiky.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

15.duben 2021

vytisknout  e-mailem