Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Žádost o poskytnutí informace

KRAJ VYSOČINA: Informace vyžádaná podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, která je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržela dne 19. července 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve které žadatel požaduje následující informace:

„1/ Existuje nějaké Vaše stanovisko (posudek) ohledně umístnění radaru (statického či úsekového) na měření rychlosti v Řehořově na silnici 602 ve směru od Jihlavy?

 2/ Existuje nějaké Vaše stanovisko ohledně bezpečnosti silnice 602 v Řehořově. Dávali jste nějaké doporučení Kraji Vysočina či Městysy Kamenice na zlepšení bezpečnosti silnice 602 v Řehořově? Jsou všechna Vaše doporučení realizována?

 3/ Dále bych Vás chtěl požádat o statistiku nehodovosti (počet dopravních nehod) na výše uvedeném úseku silnice 602  v Řehořově za roky 2019, 2020 a 2021.

 4/ Evidujete statistiku dopravních přestupků, které řešila PČR,  na uvedeném úseku silnice 602 v Řehořově? V kladném případě bych požádal o stručnou statistiku za roky 2019, 2020 a 2021 (stačí počet přestupků za uvedené roky).

 5/ Na závěr bych požádal ještě o statistiku nápadu násilné trestné činnosti (vraždy, loupeže, vydírání), majetkové trestné činnosti (vloupání do domů/chalup, krádeže prosté, kapesní, věcí z aut,…) a případně jiné trestné činnosti (např. šíření toxikomanie,…) na území obce Řehořov za roky 2019,2020 a 2021. U dané statistiky bych požádal i o sdělení objasněnosti trestných činů.“.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., posoudilo tuto žádost a žadateli poskytuje tyto informace.

 1. O vydání stanoviska k úsekovému nebo statickému měření rychlosti v obci Řehořov na silnici II/602 nebylo Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, dopravní inspektorát Jihlava, požádáno.

 2. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, dopravní inspektorát územního odboru Jihlava, ohledně bezpečnosti silnice II/602 v Řehořově naposledy vydávalo stanovisko  k projektové dokumentaci na rekonstrukci silnice II/602. Námi předložené doporučení k přechodu pro chodce mezi zastávkami autobusu bylo realizováno.

 3. V obci Řehořov na silnici II/602 v letech 2019, 2020 a 2021 nejsou evidovány žádné dopravní nehody.

 4. V obci Řehořov na silnici II/602 je PČR evidováno v roce 2019 10 přestupků, v roce 2020 13 přestupků a v roce 2021 7 přestupků.

 5. V obci  Řehořov jsme registrovali v roce 2019 trestný čin krádež a porušování domovní svobody (v jednom jednání) – neobjasněno. V letech 2020 a 2021 nebyl evidován nápad žádného trestného činu.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
2. srpen 2022

vytisknout  e-mailem