Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Žádost o poskytnutí informace

KRAJ VYSOČINA: Informace vyžádaná podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, která je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), dne 22. ledna 2022 obdržela datovou schránkou žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., kterou žadatel žádá o zpřístupnění následujících informací:

 1. Písemné vyjádření příslušného orgánu zaslání k nahlédnutí podkladového materiálu pod Č.j.: KRPJ- 69030-2/CJ-2015-160706 ze dne 30. 6. 2015 a KRPJ-91583/CJ-2014-160706 ze dne 24. 9. 2015, stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici II. a Ill. tř. ve městě Polná vycházející z návrhu opatřeni policie ČR Dl.

2. Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na níže uvedenou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji.“

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, jako povinný subjekt žádost posoudila z hlediska formálních náležitostí a poté také z hlediska obsahového a konstatuje, že ji lze vyřídit v režimu informačního zákona. Žadateli povinný subjekt proto poskytuje následující odpověď:

Povinný subjekt provedl vyhledávání v příslušných interních systémech a databázích a konstatuje, že Územní odbor Jihlava, Dopravní inspektorát Jihlava vedl předmětnou věc pod č. j. KRPJ-69030/ČJ-2015-161606. Věc byla dále vedena pod č. j. KRPJ-91583/ČJ-2015-160706, i když žadatel ve své žádosti uvádí číslo jednací KRPJ-91583/CJ-2014160706, což lze považovat pouze za administrativní chybu ze strany žadatele, protože dále uvádí, že by se mělo jednat o písemnosti ze dne 24.9. 2015, takže by spis nemohl být založen v roce 204. Povinný subjekt konstatuje, že v současné době je tento spisový materiál - obě uvedená čísla jednací - již skartován, proto z něj nelze žadateli poskytnout  požadované písemnosti. Skartace proběhla v roce 2021 a současně byl také proveden řádný výmaz.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
25. leden 2022

vytisknout  e-mailem