Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace z trestního spisu

86358/2020 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 8. srpna 2020 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti bylo poskytnutí dílčích informací (existence zábrany na pozemku p. č. 610/3) týkajících se trestného činu v areálu zemědělského družstva, který se měl udát v období mezi roky 1995 a 1998.

K Vaší žádosti Vám sděluji, že k předmětnému požadavku nejsme vzhledem k velkému časovému odstupu od doby údajného spáchání, resp. šetření, schopni poskytnout žádné relevantní informace. Za předpokladu, že byl trestní čin šetřen Policií České republiky, byl předmětný spisový materiál již skartován v souladu s tehdy platnými vnitřními předpisy (nejpozději skartováno v roce 2009) a k dispozici nemáme ani žádné další evidenční pomůcky z let 1995 až 1998. Tudíž nám v současné době není ani známo, zda a jak byla věc šetřena, případně ukončena.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 8. srpna 2020, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

vytisknout  e-mailem