Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací: 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje obdrželo dne 10. prosince 2021 žádost o poskytnutí informací pod zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žadatel požaduje poskytnutí textu všech meritorních rozhodnutí ve věci zveřejněné médii, v jím zaslaném hypertextovém odkazu. 

Dotaz:
Na základě ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "XXXXXX"), si vás dovoluji požádat o poskytnutí textu všech meritorních rozhodnutí ve věci, o níž pojednává následující článek: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/441193-ridic-srazil-chlapce-na-kole-a-ujel-ted-se-sam-prihlasil-na-policii

S touto žádostí se na vás obracím jakožto interní doktorand Katedry trestního práva na Právnické fakultě Univerzity XY, přičemž požadovaná rozhodnutí by měla sloužit jako podklad pro zpracování mé disertační práce. 
Tuto žádost zároveň podávám v souladu s dosavadní rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu, dle níž povinný subjekt informaci poskytne, pokud nemůže být poskytnutím informace cíl trestního řízení zmařen nebo ohrožen, a tedy neexistuje důvod jejího dalšíého utajení.

Dále vás žádám o zaslání předmětného návrhu elektronickou formou prostřednictvím datové schránky (ID: XXXXXXX), a to v anonymizované podobě. 

Odpověď:
Šetření dopravní nehody vedené pod Č. j. KRPL-XXXXX/PŘ-2021-180106 bylo z naší strany ukončeno a spis předán - oznámen dne 7.9.2021 správnímu orgánu, v tomto případě Městskému úřadu v XY, ke správnímu řízení. Meritorní rozhodnutí v dané věci bude vydáno správním orgánem. 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje obdrželo dne 26. prosince 2021 žádost o doplnění žádosti, ve které se žadatel dožaduje vydání rozhodnutí, kterým bylo šetření dopravní nehody ukončeno předáním správnímu orgánu. 

Doplnění:
Na základě ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "XXXXXX"), jsem dne 10. prosince 2021 podal u vašeho orgánu žádost o informace, v níž jsem žádal o poskytnutí textu všech meritorních rozhodnutí ve věci, o níž pojednává následující článek: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/441193-ridic-srazil-chlapce-na-kole-a-ujel-ted-se-sam-prihlasil-na-policii

Dne 22. prosince 2021 mi byla do datové schránky doručena odpověď vašeho orgánu ze dne 20. prosince 2021, č. j. KRPL-XXXXXX-X/ČJ-2021-1800PI, v rámcikteré mi bylo odpovězeno, že šetření dopravní nehody vedené pod č.j. KRPL-XXXXX/PŘ-2021-180106 bylo z naščí strany ukončeno a spis předán - oznámen dne 7.9.2021 správnímu orgánu, v tomto případě Městskému úřadu v XY, ke správnímu řízení. Meritorní rozhodnutí v dané věci bude vydáno správním orgánem

Na základě vaší odpovědi tedy tímto doplňuji svou předchozí žádost, a to tak, že vás žádám také o rozhodnutí, kterým bylo šetření dopravní nehody ukončeno a spis předán správnímu orgánu. 

Dále vás žádám o zaslání předmětného rozhodnutí elektronickou formou prostřednictvím datové schránky (ID:XXXXXXX), a to v anonymizované podobě. 

Odpověď:
V příloze odpovědi Vám poskytujeme informace k oznámení přestupku správnímu orgánu k projednání věci.
 

vytisknout  e-mailem