Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

142714/2019 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, který je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 3. 12. 2019 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., datovanou dnem 28. 11. 2019.

Předmětem žádosti bylo sdělení jakou skartační značku a lhůtu ke skartaci má spis č.j .: ......
Další dotaz se týkal data, které se bere jako počátek skartační lhůty konkrétního spisu.

Na základě této žádosti poskytujeme následující informace:

Spis č.j.:....má v ukládací doložce vyznačen skartační znak „S“, rok skartace 2020.
Počátek plynutí skartační lhůty není v ukládací doložce spisu č.j.:....vyznačen.

Tímto povinný subjekt vyhověl shora uvedené žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

vytisknout  e-mailem