Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz na prověřovanou kauzu. 

 Vážení.

 tuto žádost o poskytnutí informace  činím  v souladu se zákonem č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím .

Na jakém základě byla u PČR KŘP LK ÚO SM, Obvodního oddělení Semily , uvést, zákonné ustanovení- uvést číslo zákona, , nebo pokyn příslušného státního orgánu- uvést sp.zn. příslušného pokynu  a poskytnutí fotokopie tohoto pokynu , byla trestní oznámení, občanů , zaznamenávána , registrována u Policie ČR, KŘP LK, Územní odbor Semily , Obvodní oddělení Semily , jako písemnost, nespadající, podle zákona 141/1963Sb. Tr.řádu, do prověřování oznámené trestné činnosti, kde je za lomítkem ve spisové značce uvedeno /TČ, kdy označení, příjem  a zaevidování , trestního oznámení u Policie ČR, Obvodní oddělení Semily, ve spisové značce, za lomítkem /ČJ , nesplňuje zákonné náležitosti

Zda byla u Policie ČR, Obvodní oddělení Semily, zaevidována- zapsána, oznámení trestná činnost na příslušníka Policie ČR, XX oznamovatelem poškozeným XX v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Tr. řádu , při zapsání a registraci , pod označením sp.zn. KRPL-81861-3/ČJ-2021-1811UO.

Ke které součásti  GIBS s uvedením přesné adresy , bylo trestní oznámení- pod sp.zn (č.j.), KRPL-81861-3/ČJ-2021-1811UO, bylo od této součásti PČR KŘP LK, Obvodní oddělení Semily , odesláno , toto trestní oznámení.

Která úřední osoba činná u Policie ČR, KŘP LK, Územní odbor Semily z Obvodního oddělení Semily,  s uvedením, hodnosti, jména, příjmení , pracovní zařazení, je odpovědna za registraci zapsání a přiřazení spisové značky, na podání občanů, nevyjímaje – trestní oznámení.

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 

Cestou naší elektronické podatelny jsme obdrželi dne 6. 9. 2021 soubor Vašich otázek označených od bodu 1.1. až do bodu 1.4. , na které Vám poskytujeme odpovědi v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

K otázce 1. 1

Každé podání je posuzováno z hlediska obsahu v souladu s § 59 odst. 1 tr. řádu a zaevidováno v souladu s předpisy. Bližší rozlišení čísel jednacích na ČJ, PŘ nebo TČ je odvislé od kvalifikovaného posouzení věci policejním orgánem.

K otázce 1. 2

Podání pana XX bylo pod č.j. KRPL-81861/ČJ-2021-1811UO zaevidováno v souladu s předpisy.

K otázce 1. 3

Věc byla postoupena dle věcné a místní příslušnosti Generální inspekci bezpečnostních sborů, expozitura Liberec, nám. Sokolovské 312/1, 46001 Liberec.

K otázce 1. 4

Za zaevidování došlého podání je odpovědný zpracovatel, kterému byl případ přidělen. Každé podání je posuzováno z hlediska obsahu v souladu s § 59 odst. 1 tr. řádu a zaevidováno v souladu s předpisy. Bližší rozlišení čísel jednacích na ČJ, PŘ nebo TČ je odvislé od kvalifikovaného posouzení věci policejním orgánem.

1. 12. 2021
por. Bc. Ivana Baláková
tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem