Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace ke znaleckému zkoumání z odvětví chemie

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (126913/2022) 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, které je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), přijalo dne 10. listopadu 2022 rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, jakožto nadřízené orgánu, ve věci odvolání, kterým bylo povinnému subjektu přikázáno poskytnout požadované informace. Předmětem žádosti byly dva dotazy k výkladu nařízení č. 1122/2009/ES, rozkazu ředitele Kriminalistického ústavu č.  54/2021 a k metodice ENSFI a UNODC.

K žádosti sdělujeme, že vzhledem k tomu, že obsahově stejný dotaz byl ze strany Policie České republiky již zodpovězen a odpověď byla zveřejněna, je žádost vyřizována v souladu § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. odkazem na zveřejněnou informaci, která je dostupná na následující adrese: www.policie.cz/clanek/zverejnene-informace-2022-znalecke-zkoumani-z-odvetvi-chemie.aspx.

Ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. rovněž poskytujeme informaci níže přímo, odpovídající zveřejněnému znění pod výše uvedeným odkazem.

I) Sdělte mi prosím naléhavě, kolik rostlin konopí považují metodiky ENFSI a UNCOD za reprezentativní vzorek?
II) Dovolují tyto metodiky, aby reprezentativní vzorek určoval vyšetřovatel, a ne znalec odborného pracoviště?

Ad I) Pokud se jedná o počet rostlin, které představují reprezentativní vzorek, a který vystihuje celkové složení všech rostlin, pak dle metodiky Kriminalistického ústavu (vycházející z metodiky a doporučení ENFSI, potažmo UNODC) vždy záleží na počtu rostlin, které jsou v místě pěstování přítomné. Toto množství není v dotazu uvedeno a není specifikována velikost a další nezbytné parametry rostlin a pěstebního prostoru. V metodice Kriminalistického ústavu je jednoznačně uvedeno, že odběr reprezentativního vzorku je definován pro pěstební prostor, který zahrnuje rostliny stejného vzrůstu, ve stejné fázi vegetačního cyklu. Rostliny jsou v tomto vymezeném prostoru spočítány a následně se postupuje tak, že pokud je rostlin do 10 ks, odeberou se všechny, do 100 ks se odebere 10 ks rostlin, nad 100 ks je použito pravidlo pro druhou odmocninu, přičemž počet rostlin je druhou odmocninou z hodnoty, převyšující reálný počet rostlin v pěstebním prostoru. Příkladně 11 ks odebraných rostlin z celkového počtu při 101 ks rostlin v pěstebním prostoru, až do 121 ks rostlin v pěstebním prostoru. Rostliny jsou odebírány křížovým pravidlem, tedy rostliny jsou odebírány tak, aby byla zahrnuta rovnoměrně celá pěstební plocha.

Ad II) Uvedené metodiky neupravují, kdo má určovat reprezentativní vzorek.

Tímto povinný subjekt vyřídil v souladu s § 6 shora uvedenou žádost ze dne 9. září 2022, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková
ředitelka kanceláře ředitele
16. listopadu 2022

vytisknout  e-mailem