Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace ke konkrétnímu spisovému materiálu

83588/2019 

 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“) přijalo dne 1. července 2019 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Předmětem žádosti byl požadavek na poskytnutí informací a veškerých dokumentů ze spisového materiálu č. j. …………………..

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

K požadavku poskytnutí Protokolu o zásahu HZS Olomouckého kraje sděluji, že tento dokument povinný subjekt nemá a nemá povinnost jej ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ani mít. Vzhledem k absenci působnosti povinného subjektu Vás odkazuji v tomto bodě na Krajské ředitelství HZS Olomouckého kraje se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc.

K požadavku na zaslání veškerých dokumentů (body 3 a 4 žádosti) z předmětného spisu Vám v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), sděluji, že požadavek byl posouzen a vyhodnocen jako žádost o nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu.
Zákon č. 106/1999 Sb. se nevztahuje na poskytování informací, pokud jejich poskytování upravuje zvláštní zákon, zejména vyřízení žádosti a způsob poskytnutí informací. Institut nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu splňuje, mj. i dle aktuální judikatury (např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 124/2017-21), náležitosti stanovené § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Rozhodnutí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. se nevydává, neboť se v těchto bodech nejedná o žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.

Nahlížení do spisu, pokud prokážete právní zájem nebo jste oprávněnou osobou ve smyslu § 38 správního řádu, lze po domluvě realizovat na územním odboru Olomouc, obvodním oddělení Olomouc 3, se sídlem Smetanova 14, 771 36 Olomouc, tel. 974 766 711, kde je spisový materiál veden.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 1. července 2019, která byla podána dle zákona č. 106/1999 Sb.

vytisknout  e-mailem