Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k vyplácení znalečného

50371/2018 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 16. dubna 2018 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti bylo poskytnutí následujících informací:

„Jakou finanční částku – znalečné, zaplatilo Krajské ředitelství policie znalcům v oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství celkem za rok 2014, dále za rok 2015 a za rok 2016 za znalecké posudky z odvětví soudního lékařství následujícím znalcům:

MUDr. Igor Dvořáček, IČ 60340703
MUDr. Marek Dokoupil, IČ 71730249
MUDr. Margita Smatanová, IČ 86654802
MUDr. František Vorel, IČ 41872720
MUDr. Zdeněk Šenkýř, IČ 71486356“

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:
Přílohu tohoto přípisu tvoří dokument s Vámi požadovanými údaji.

Tímto povinný subjekt vyhověl shora uvedené žádosti ze dne 16. dubna 2018, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

vytisknout  e-mailem