Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k vybavenosti služebních vozidel konkrétními tiskopisy

86274/2020 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne
7. srpna 2020 Vaši žádost podanou dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti je dotaz vztahující se k informacím ohledně vybavenosti vozidel Policie ČR tiskopisy „oznámení o přestupku“ či obdobně nazvanými tiskopisy, jejichž účelem je sepis protiprávního jednání na místě v případě, že je toto postupováno do správního řízení, a v kladném případě dotaz k množství těchto tiskopisů.  

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

V žádném právním předpise ani interním aktu řízení není zakotvena obligatorní výbava služebních vozidel Policie ČR tiskopisy „oznámení o přestupku“ ani žádných jiných obdobných tiskopisů. Tiskopisy „oznámení o přestupku“ jsou vybaveni jednotliví příslušníci v souladu s interními akty řízení nikoli však samotná vozidla. 

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 7. srpna 2020, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

vytisknout  e-mailem