Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k vybavenosti policistů konkrétními tiskopisy

90072/2020 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne
18. srpna 2020 Vaši žádost podanou dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti je dotaz vztahující se k informacím ohledně vybavenosti příslušníků Policie ČR tiskopisy „oznámení o přestupku“ či obdobně nazvanými tiskopisy, jejichž účelem je sepis protiprávního jednání na místě v případě, že je toto postupováno do správního řízení, a v kladném případě dotaz k množství těchto tiskopisů a sdělení, kdo příslušníkům tiskopisy předává a v jakém okamžiku jejich služby.  

K Vaší žádosti Vám ve smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme následující:

Jednotliví příslušníci služby dopravní policie a pořádkové policie jsou v souladu s interními akty řízení vybaveni tiskopisy „oznámení o přestupku“ (dále jen jako „tiskopisy“). Množství tiskopisů, kterými by měl být vybaven příslušník, není žádným právním předpisem ani interním aktem řízení upraveno. Nutno však uvést, že příslušníci nejsou povinni mít u sebe tiskopisy výlučně v písemné podobě, když např. služba dopravní policie vyplňuje tiskopisy zpravidla elektronicky prostřednictvím tabletu či notebooku.

Konkrétní způsob předání tiskopisů jednotlivým příslušníkům rovněž neukládá žádný právní předpis ani interní akt řízení, když toto se děje různými způsoby, a to tak, že příslušníci obdrží tiskopisy od velitele hlídky před nástupem do služby nebo kdykoli jindy od vedoucího příslušného oddělení, nebo si je mohou sami vytisknout, případně je postupováno elektronickou cestou, jak je naznačeno shora.  

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 18. srpna 2020, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

vytisknout  e-mailem