Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k vlastnímu podání/podnětu

60501/2019 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 14. května 2019 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Předmětem žádosti bylo:
„[4]       Žadatel tímto zdvořile žádá o poskytnutí informace, která hlídka Policie České republiky se v průběhu roku 2019 dostavila do místa ................................... k telefonickému oznámení žadatele, v jakém složení, jaký byl výsledek šetření policejním orgánem na místě a jaké bylo celkové zjištění.
[5]        Pokud byl z uvedeného výjezdu pořízen úřední záznam jednotkou Policie České republiky, žádá žadatel zdvořile o jeho poskytnutí do datové schránky jeho právního zástupce."

K žádosti sdělujeme následující:
Jediné oznámení žadatele v období od 1. 1. 2019 do 14. 5. 2019 přijala linka tísňového volání Policie ČR dne 10. 4. 2019. Oznámení bylo dle věcné a místní příslušnosti integrovaným operačním střediskem povinného subjektu postoupeno obvodnímu oddělení Přerov I se sídlem Čapky Drahlovského 7, 750 02 Přerov. Na místo byla vyslána policejní hlídka ve složení prap. Hubáček (OEČ 315445) a prap. Petružela (OEČ 316553). Šetřením na místě nebylo zjištěno protiprávní jednání. O věci byl sepsán úřední záznam s návrhem na uložení ad acta.
Úřední záznam pořízený v souvislosti s předmětným výjezdem tvoří přílohu tohoto dokumentu.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 14. května 2019, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

vytisknout  e-mailem