Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace k učiněnému podání

Uveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen „krajské ředitelství“), jako povinný subjekt, obdrželo dne 24. června 2024 prostřednictvím datové zprávy a dne 26. června 2024 postoupením z Policejního prezídia České republiky odboru komunikace a vnějších vztahů, oddělení tisku, žádost podanou v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) pana Xx. XY, nar. XX.X.XXXX, bytem XY XXX, XXX XX XY, ve které požaduje poskytnutí informací „kopie záznamu mého hovoru na linku 158, kdy jsem oznamoval dopravní nehodu. Hovor se uskutečnil X. X. 20XX z telefonního čísla XXXXXXXXX“.

Krajské ředitelství jako povinný subjekt tedy na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a na základě rozhodnutí nadřízeného věcně příslušného orgánu poskytuje audiozáznam ze dne X.X.20XX v XX:XX hodin z tel. č. XXXXXXXXX, ve kterém se oznamovatel představil jako pan XY. Audiozáznam jako zvukový soubor 20XX_XX_XX_XX-XX-XX_X.XX_X je přílohou této odpovědi.

vytisknout  e-mailem