Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace k učiněnému podání

Uveřejnění informací podle ustanovení zák. č. 106/1999 Sb. 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen „krajské ředitelství“), jako povinný subjekt, obdrželo dne 26. června 2024 žádost podanou v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), pana XXXx. XY, nar. XX.X.XXXX, XY XXX/XX, XXX XX XY X, (dále jen „žadatel“), o poskytnutí informací o týkající se šetřené věci č. j. KRPL-XXXXX/TČ-20XX-XXXXXX-XXX a dozorované OSZ XY pod č. YYXXX/XXXX o spáchání tr. činu Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst. 1 trestního zákoníku ze strany prošetřované a následně obviněné osoby XY nar. XX.X.XXXX, a to anonymizovaného:

  1. Usnesení o zahájení trestního stíhání, resp. sdělení obvinění nebo o odložení věci (ve smyslu posledního vydaného rozhodnutí ve věci)
  2. Usnesení o zastavení trestního stíhání.

Povinný subjekt tedy na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a na základě rozhodnutí nadřízeného věcně příslušného orgánu, a za použití ust. § 15 odst. 3 ve smyslu ust. § 4a odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., poskytuje v příloze této odpovědi anonymizované usnesení podle § 160 odst. 1 tr. řádu o zahájení trestního stíhání a anonymizované usnesení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v XY podle § 309 odst. 1 tr. řádu o schválení narovnání s vyloučením informací týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy a osobních údajů podle ustanovení § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., neboť nedisponuje souhlasem dotčených osob s jejich poskytnutím.

vytisknout  e-mailem