Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace k učiněnému podání

Zveřejnění informací podle ustanovení §5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. 

Na Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen "krajské ředitelství") přišla žádost podaná v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů od pana XY z XX XXXX, který v zastoupení organizace XXXXX, a. s., se sídlem XY XXX/XX, XXX XX Praha X, se dožaduje odpovědí na otázky související z hipologii na krajském ředitelství:

Věc:"v minulosti jsme psali o jízdní polici a nyní bych se rád zeptal na její využívání. Podle paragrafu 106 posílám několik dotazů a prosím o zodpovězení.

1) Kolik koní má nyní Liberecký kraj a jaká plemena?

2) V minulosti bylo uvedeno, že ostatní kraje si budou koně půjčovat. Kolikrát se tak stalo za poslední tři roky?

3) Kolikrát ročně jsou koně nasazovány do ostré akce? Prosím o odpověď za roky 2021, 2022 a 2023.

4) Kolik hodin denně jsou koně využívány? Například akce, tréning, přehlídky, edukce?

5) Jaké jsou náklady na ustájení koní - stáj, elektřina?

6) Jaké jsou náklady na krmivo a kdo je dodavatelem?"

Povinný subjekt tedy na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a na základě rozhodnutí nadřízeného věcně příslušného orgánu poskytuje následující odpovědi k Vašim 6 otázkám.

Ad1)
K přidělení 4 koní na krajské ředitelství došlo koncem roku 2021. Další 2 mladé koně po základním výcviku jsme z remontní stáje dostali v listopadu 2023. Nyní tedy máme 6 služebních koní - tři České teplokrevníky a tři Starokladrubské koně.

Ad2)
Koncem roku 2021 naše krajské ředitelství obdrželo 4 koně po základním výcviku (kategorie hlídkový služební kůň) a k jejich nasazení v jiném kraji nedošlo. S touto kategorií smí býti jezdec se služebním koněm zařazen do hlídky, při které zejména vykonává hlídkovou službu nebo plní úkoly v rámci organizovaného pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách a věcech v terénu. K nasazení mimo kraj nedošlo.

V roce 2022 pak již výcvik koní pokračoval na Oddělení služební hipologie Frýdlant krajského ředitelství. Koně se připravovali k získání kategorie služební kůň pro speciální účely. Získání této kategorie je nutné pro účast koní na speciální policejně hipologické činnosti. Zároveň probíhal výcvik jezdců a jejich přezkoušení. Mimo teritorium našeho ředitelství koně nasazeni nebyli.

Rok 2023 již z pohledu služby na teritoriu jiných krajských ředitelství byl bohatší. Služební koně se účastnili mimo teritorium krajského ředitelství v opatření na fotbalovém utkání v Praze a Teplicích (KŘP Ústeckého kraje), na cvičné pátrací akci v okolí Žďáru nad Sázavou (KŘP Vysočina) a vykonávali službu na dnech IZS v Plzni a Karlových Varech. Tento rok se 1 kůň s jezdcem účastnil závodů v Brně a Ostravě.

Ad3)
V listopadu 2021 „dorazili“ po výcviku v remontní stáji služební koně na oddělení služební hipologie do Frýdlantu. Po zbytek roku jsme se věnovali jejich výcviku a výcviku jezdců. Mimo to pak ještě hlídkové činnosti na koních. 

Služební koně využíváme nejčastěji pro hlídkovou činnost, pro nasazení do bezpečnostních opatření a při pátracích akcích v terénu.  Pro lepší přehled přikládám za roky 2022 a 2023 tabulku s výkazem činností koní.

Výkon služby na koních je mezi jednotlivé územní odbory krajského ředitelství rozvržen zhruba tak, že na územním odboru (dále jen „ÚO“) Liberec připadá 60%, ÚO Česká Lípa 20% a ÚO Jablonec nad Nisou a Semily po 10%.

Od října roku 2023 je hipologické družstvo součástí Krajské pořádkové jednotky.

ČINNOST SLUŽEBNÍ HIPOLOGIE 2022

jdn.

součet

celkový počet hodin odpracovaných ve výkonu služby

hod.

810

při výkonu hlídkové služby

hod.

639

při nasazení na bezpečnostních opatřeních

hod.

0

při pátracích akcích

hod.

8

při reprezentaci PČR

hod.

163

celkový počet hodin odpracovaných ve výcviku

hod.

1 000

při společných nácvicích s pořádkovými jednotkami

hod.

10

při nácviku rušivých jevů

hod.

188

ostatní

hod.

802

ČINNOST SLUŽEBNÍ HIPOLOGIE 2023

jdn.

součet

celkový počet hodin odpracovaných ve výkonu služby

hod.

1 386

při výkonu hlídkové služby

hod.

944

při nasazení na bezpečnostních opatřeních

hod.

248

při pátracích akcích

hod.

16

při reprezentaci PČR

hod.

178

celkový počet hodin odpracovaných ve výcviku

hod.

953

při společných nácvicích s pořádkovými jednotkami

hod.

102

při nácviku rušivých jevů

hod.

114

ostatní

hod.

737

Ad4)
U každého služebního koně je vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a úrovni jeho dovedností stanoven individuální denní plán využití, činnosti, výcviku a odpočinku.

Lze říci, že služební kůň je využit na hlídkovou činnost přibližně 2 až 5 hodiny denně a výcvik na jízdárně a trénink je řádově 1 až 2 hodiny denně.

Ad5)
Celkové náklady na ustájení koní v roce 2023 byly žadateli poskytnuty
Celkové náklady na elektřinu v roce 2023 byly žadateli poskytnuty

Ad6)
Celkové náklady na krmivo v roce 2023 byly žadateli poskytnuty včetně rozpisu subjektů

vytisknout  e-mailem