Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k účasti policistů u soudních jednání

119115/2022 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 24. srpna 2022 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti byl požadavek na informace ohledně přehledu soudních řízení, včetně spisových značek a označení příslušných soudů a dne jednání, v letech 2016 až 2021, kterých se účastnil ……………… jako veřejnost a další dotazy související s účastí policistů u soudních jednání.

K žádosti sdělujeme následující:
Povinný subjekt nedisponuje informacemi, že by se výše uvedený policista účastnil soudních jednání v pracovní době jako veřejnost. Jinými slovy žádný přehled o soudních řízeních neexistuje a povinný subjekt nemá povinnost jej ani mít či vytvářet. Ve smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. lze k dotazu sdělit, že soudního jednání se policisté v pracovní době zúčastňují pouze, pokud jsou předvolání jako svědci nebo na žádost státního zástupce. Ostatně tato skutečnost (přítomnost policisty na žádost státního zástupce) je zanesena i ve Vámi přiloženém protokolu z jednání.
Ke zbylým dotazům ohledně účasti policistů u soudních jednání v pracovní době a jejich případné evidence ve smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. sděluji, že pokud se jedná o služební záležitost (svědek, žádost státního zástupce), nemá policista povinnost žádat o souhlas nadřízeného. V případě, že policista odchází ze svého pracoviště z jiných důvodů, tuto skutečnost nahlásí nadřízenému. Tyto informace se nicméně nijak neevidují a povinný subjekt nemá povinnost je mít či je případně vytvářet.

Tímto povinný subjekt vyřídil Vaši žádost ze dne 24. srpna 2022 podanou podle zákona č. 106/1999 Sb.  

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková
ředitelka kanceláře ředitele

vytisknout  e-mailem