Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k trestným činům z nenávisti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (139326/2022) 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 6. října 2022 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti bylo poskytnutí informací k „incidentu“, resp. konkrétnímu číslu jednacímu, které bylo povinnému subjektu postoupeno z původního čísla jednacího Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Dne 10. října 2022 byla postoupena povinnému subjektu z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje obsahově totožná žádost, tudíž tyto dvě žádosti byly sloučeny a vyřizovány jsou pouze tímto přípisem.

K žádosti sděluji, že přílohu tohoto přípisu tvoří dokument s informacemi o „incidentu“ doplňujícími informacemi povinného subjektu zpracovanými v souladu a v mezích příslušných právních předpisů.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 6. října 2022, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková
ředitelka kanceláře ředitele
17. října 2022

vytisknout  e-mailem