Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace k tlumočnicím

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požaduje:

„ 1) Žádám o sdělení, zdali pro Policii ČR prováděla nebo doposud provádí překlady a tlumočení z anglického a německého jazyka tlumočnice a předkladatelka M.W., bytem ......... V případě, že překlady nebo tlumočení provádí (prováděla) prosím o sdělení, v kolika případech pro Vás paní ..... prováděla tlumočení nebo překlad, a o čísla jednací těchto případů, a to od počátku roku 1985 k dnešnímu dni.

2) Žádám o sdělení, zdali pro Policii ČR prováděla nebo doposud provádí překlady a tlumočení z polského a německého jazyka tlumočnice a překladatelka N.P., bytem........ V případě, že překlady nebo tlumočení provádí (prováděla) prosím o sdělení, v kolika případech pro Vás paní ... prováděla tlumočení nebo překlad, a o čísla jednací těchto případů, a to od počátku roku 1985 k dnešnímu dni.“

Povinný subjekt Vaši žádost posoudil a zjistil, že část Vámi požadovaných informací, počty případů tlumočení od roku 2002 do data 4. dubna 2019 u obou jmenovaných, jsou zveřejněny na internetu. Ve smyslu § 6 odst. 1 InfZ Vám sdělujeme následující údaje umožňující získání požadované informace, a to odkazem na webové stránky:

https://www.policie.cz/clanek/zadost-o-informace-625653.aspx

https://www.policie.cz/clanek/zadost-o-informace-122661.aspx

K žádosti Vám poskytujeme částečnou informaci:

Krajské ředitelství využilo tlumočnických a překladatelských služeb za dobu od 5. dubna 2019 (od tohoto dne nejsou údaje o počtech případů zveřejněny na internetových stránkách povinného subjektu) do 12. února 2020 u N.P. v celkovém počtu 57 případech a u M.W.  v celkovém počtu 4 případů.

Ke zbývajícímu dotazu, „o  čísla jednací těchto případů, a to od počátku roku 1985“, policejní orgán konstatuje, že požadovaná informace není zpracována v podobě, jak požadujete. Informace bude zapotřebí vyhledat v účetních dokladech, které  přináleží dotazu. Z uvedeného důvodu požaduje povinný subjekt úhradu.

vytisknout  e-mailem