Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k šetření dopravní nehody

5287/2022 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 10. ledna 2022 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti byl požadavek na informace k šetření dopravní nehody vedené pod č. j. ………………….

K žádosti souhrnně v souladu s § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme, že šetření směřující ke zjištění totožnosti řidiče, který v době předmětné dopravní nehody řídil vozidlo nezjištěné registrační značky, bylo prováděno ve spolupráci s obvodním oddělením policie Šumperk, avšak ani vzájemnou součinností se nepodařilo zjistit skutečnosti směřující k ustanovení řidiče či jím řízeného vozidla. V rámci šetření byla předložena žádost o poskytnutí kamerového záznamu společnostem ……. a ………………, přičemž kamerový záznam byl poskytnut pouze společností ……………, kdy společnost …………….. se omluvila, že záznam nemají k dispozici. Vzhledem ke kvalitě poskytnutého kamerového záznamu nebylo možné rozpoznat registrační značku nezjištěného vozidla a jednoznačně tak identifikovat dané vozidlo, případně řidiče.

Vzhledem k tomu, že do 30 dnů od oznámení nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující podezření, že dopravní nehodu spáchala určitá osoba, byla věc podle § 74 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, odložena. Pominou-li důvody odložení, bude v šetření pokračováno. V případě, že jako oznamovatel zjistíte informace týkající se předmětného případu, obraťte se přímo na dopravní inspektorát v Šumperku.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 10. ledna 2022, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb. 

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková
ředitelka kanceláře ředitele

vytisknout  e-mailem