Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k prověřované události

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (149230/2022) 

 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), přijalo dne 25. října 2022 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti byly 2 dotazy ke spisovým materiálům č. j. ………………. a …………………….

K dotazům sdělujeme následující:
1) Dne 11. června 2021 v 10:19h prostřednictvím volání na linku 158 z mobilního telefonu bylo učiněno oznámení, které bylo v 10:22h předáno k řešení na obvodní oddělení Olomouc 4. Stejná informace se vztahuje k oběma dotčeným spisovým materiálům, neboť č. j. …………….. bylo vyčleněno z č. j. ……………………. 
2) Nebyl jste vyrozuměn, neboť jste o vyrozumění nepožádal (viz § 158 odst. 2 věta druhá zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním). Jedná se toliko o Vaše právo, nikoliv povinnost policejního orgánu.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 25. října 2022, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková
ředitelka kanceláře ředitele
9. listopadu 2022

vytisknout  e-mailem