Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace k přestupkům proti veřejnému pořádku na dané adrese

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost o informace – odpověď

Žadatel žádá o sdělení informací k výsledkům měření…

Žadatel podala žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáhá následujících informací, cituji: 

 „V souvislosti s mou žádostí o prošetření účinnosti a efektivity činnosti OÚPSŘ, jakož i Městské policie Jablunkov úřadem ombudsmana ve věci opakovaného užívání budovy …… na …….. nezkolaudovaným způsobem, vás z prověření pracovníka kanceláře veřejného ochránce práv žádám za účelem doplnění spisového materiálu o:

1/ taxativní seznam přijatých hlášení rušení nočního klidu dle zák. 251/2016, spojených s provozováním veřejné hudební produkce v budově ….. na …………

2/ taxativní seznam případně udělených sankcí v této věci.

3/ cituji z pověření – kopie „veškerého materiálu, z kterého můžete být zřejmé, k čemu při dané akci došlo, tedy zejména:Kopie úředních záznamůo zajištěných skutečnostech a případně oznámení věci příslušném správnímu orgánu k projednání nebo usnesení o odložení věci vč. vyrozumění osoby přímo postižené spácháním přestupku.

Jedná se o roky 2011 až 2020 včetně.“                                                               

Povinný subjekt Vaši žádost posoudil a k jednotlivým bodům uvádí následující:

ad 1) Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, nabyl účinnosti dne 1. července 2017 a od této doby evidujeme jedno oznámení o rušení nočního klidu na Vámi uvedené adrese, které bylo přijaté prostřednictvím tísňové linky 158 dne 18. ledna 2020. Na oznámení vyjela hlídka městské policie, která zjistila, že nedošlo k přestupku na úseku veřejného pořádku, ale došlo k poškození jističů na adrese …….. v obci Jablunkov, kdy se jednalo o podezření z protiprávního jednání majetkového charakteru.

 ad 2) a ad 3) Policejní orgán neeviduje žádnou „sankci“, navíc výše zmíněné přestupkové jednání, bylo majetkového charakteru a netýkalo se oblasti veřejného pořádku (rušení nočního klidu), jak požadujete v bodě 1. Pouze pro úplnost sdělujeme, že dané jednání bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání, tudíž konečné rozhodnutí či případné uložení „sankce“ (patrně máte na mysli správní trest) v  dané věci nám není známo. Vašemu požadavku k úředním záznamům či dalším dokumentům ve vztahu k přestupkovému jednání na úseku veřejného pořádku dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, neodpovídá žádná zjištěná informace.

Nad rámec odpovědi uvádíme, že ve Vašem dokumentu je zmínka o letech 2011 až 2020, kdy toto je v rozporu s otázkou pod bodem č. 1, a to s ohledem na výše zmíněnou účinnost zákona č. 251/2016. Sb. Pokud byste požadoval dohledat informace od roku 2011 do roku 2020, jednalo by se o již mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, které by dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. podléhalo zpoplatnění.

vytisknout  e-mailem