Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k přestupkovému řízení

129078/2022 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 14. září 2022 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti bylo poskytnutí informací ze spisového materiálu č. j. ……………, konkrétně anonymizovaný protokol o výslechu podezřelého a „analýzu a shrnutí věci vyšetřovatelem, ze které plyne, proč nebyla věc komisařem …………….. posouzena jako trestný čin a proč byla postoupena pouze do přestupkového řízení…“.

K žádosti sděluji, že přílohu tohoto přípisu tvoří požadované anonymizované dokumenty. K  požadavku na „analýzu a shrnutí věci…“ ve smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. sděluji, že přiložené anonymizované odevzdání věci obsahuje požadované informace v rozsahu druhého dotazu, kdy jinými než poskytnutými informacemi povinný subjekt nedisponuje a není povinen je mít či je vytvářet. 

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 14. září 2022, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková
ředitelka kanceláře ředitele

vytisknout  e-mailem