Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k přestupkovému řízení

126321/2022 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), přijalo dne
7. září 2022 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti byly 3 dotazy ke spisovému materiálu č. j. ………. a činnosti policejního orgánu v rámci předmětného spisu.

K dotazům sdělujeme následující:
1) Ve věci bylo v rámci šetření provedeno přijetí oznámení, ohledání místa, fotodokumentace místa, výslech bývalého majitele pozemku, výslech svědka a oznámení na Městský úřad Zábřeh. K požadavku na sdělení výsledku úkonů sdělujeme, že se nejedná o zaznamenané informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., které by měl povinný subjekt mít či je vytvářet ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. Jinými slovy povinný subjekt není povinen vytvářet a evidovat nad rámec vlastního odůvodnění svých výstupů v rozsahu zákonných požadavků další speciální dokument, resp. přehled o svých úkonech a jejich závěrech. Vzhledem k tomu, že dokument zároveň nebyl vytvořen ani nad rámec zákonné povinnosti, požadavku nelze vyhovět. Informace tudíž neexistují, neboť se nejedná o zaznamenané informace a ani o informace, na které by se vztahovala informační povinnost. 
2) Věc byla na základě zjištěných skutečností oznámena příslušnému správnímu orgánu
k projednání pro podezření ze spáchání přestupku dle § 54 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, a to tím, že bývalý majitel lesa neplnil opatření k ochraně lesa tím, že při vzniku mimořádných okolností a nepředvídatelných škod v lese neučinil bezodkladná opatření k jejich odstranění a zmírnění jejich následků.
3) Viz přiložený přehled dokumentů ve spisu.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 7. září 2022, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková
ředitelka kanceláře ředitele

vytisknout  e-mailem