Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k postupování, přidělování věcí a otázky příslušnosti v rámci Policie ČR

17145/2022 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 2. února 2022 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti byly dotazy k postupování, přidělování věcí a otázky příslušnosti v rámci Policie ČR.

K dotazům v souladu s § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. sděluji následující:

Policie ČR je v zásadě povinna ze zákona zabývat se všemi podněty, které jsou jí doručeny. I v případě zjevné nepříslušnosti je povinna řádně odpovědět. V případě přidělování věci a otázkám místní a věcné příslušnosti se opětovně řídí Policie ČR primárně zákonem. Pokud se tedy věc, byť v části, týká teritoria územního odboru Přerov, což ohledně Vašeho podání Exekutorský Úřad Přerov splňuje, je toto ze zákona přiděleno příslušnému místnímu oddělení, v tomto případě oddělení hospodářské kriminality Přerov. Vámi tvrzenou nepříslušnost k vyřizování podání nemůže zdejší ředitelství ovlivnit, neboť nerealizuje původní vyhodnocení podání v rámci centrální podatelny Policie ČR, kam jsou Vaše podání adresována.

I na základě výše uvedeného byla část žádosti vyhodnocena tak, že se vztahuje na činnosti podatelny Policejního prezidia ČR, cit: „…kdo konkrétně naše podání odcizil v podatelně Policejního prezidia ČR, kde se nachází centrální podatelna PČR, kdo konkrétně a komu jej postoupil, kdy, jakým způsobem…“. Obsahově se předmětná část týká původního postupu ze strany podatelny Policejního prezidia ČR po přijetí pravděpodobně všech Vašich podání do 10. ledna 2022. Z toho důvodů byla tato část postoupena k přímému vyřízení na Policejní prezidium ČR.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou část žádosti ze dne 2. února 2022, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková
ředitelka kanceláře ředitele

vytisknout  e-mailem