Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k pořádání akce

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 18.07.2022 žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), v následujícím znění:
 
"1) Jednalo se pouze o krajskou nebo celostátní akci dodávání “Gratulace“ k maturitním vysvědčením maturantů?
2) Kdo konkrétně na krajské/ republikové úrovni PČR tuto akci schválil?
3) Obdrželi jste před distribucí “gratulací“ písemný souhlas ministerstva školství a zároveň zřizovatelů škol, kam byly “gratulace“ dodány?
4) Jelikož se jedná o nákladovou položku, rovněž žádám o vyčíslení nákladů na tisk a distribuci do škol.   V Karlovarském kraji, stejně jak pro celou ČR, jednalo-li se o celorepublikovou akci."
 
Vzhledem ke skutečnosti, že elektronické podání nebylo v souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. podáno Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje prostřednictvím elektronické podatelny Policie České republiky, jejíž adresa (epodatelna.policie@pcr.cz) je zveřejněna na internetových stránkách policie (www.policie.cz), není toto podání dle § 14 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.  žádostí o informace ve smyslu tohoto zákona, a není tudíž vyřizováno v režimu tohoto zákona.
 
K jednotlivým bodům žádosti sdělujeme žadateli následující:
 
ad 1) Jednalo se pouze o akci Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.
 
ad 2) Akce "gratulace maturantům" byla schválena ze strany ředitele Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje XXX.
 
ad 3) Souhlas od ministerstva školství ani od zřizovatelů škol nebyl vyžádán, předání gratulací bylo čistě na dobrovolnosti školy. Gratulace byly předávány ve spolupráci s řediteli škol a výchovnými poradci.
 
ad 4) Náklady na distribuci nebyly žádné, neboť zmiňované gratulace byly distribuovány při osobních setkáních se zástupci škol, kdy toto je v náplni práce personalistů. Náklady na tisk činily 0,98 Kč za kus.
 
Gratulace nejsou zasílány všem maturantům napříč středními školami Karlovarského kraje, ale pouze maturantům škol, které s Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje dlouhodobě spolupracují a zvou si zástupce z řad policistů a personalistů ke školním přednáškám či jiným prezentačním nebo preventivním akcím. Gratulace byly za stran studentů i zástupců škol hodnoceny velice kladně. Toto gesto je považováno za vstřícnost ze strany Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, kdy studenti škol jsou zástupcům krajského ředitelství známi právě z výše uvedených společných setkání.

zpracoval: kpt. Mgr. Pavel Žíha
 

vytisknout  e-mailem