Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k policejnímu zákroku

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (149227/2022) 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), přijalo dne 25. října 2022 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti byly 4 dotazy k zásahu povinného subjektu dne 11. června 2021 v cca 10:30h na adrese Hněvotínská 616/18 v Olomouci.

K dotazům sdělujeme následující:
K dotazům 1, 2 a 4 sdělujeme, že informace o telefonních číslech volajících na linky 158 a 112 povinný subjekt třetím osobám zásadně neposkytuje bez dalšího, neboť se jedná o informace mající charakter osobních údajů ve smyslu § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vázající se ke konkrétním osobám.
K dotazu 3 sdělujeme, že věc byla v čase 10:22h předána na obvodní oddělení Olomouc 4.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 25. října 2022, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková
ředitelka kanceláře ředitele
9. listopadu 2022

vytisknout  e-mailem