Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k měření rychlosti

58903/2019 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 25. dubna 2019 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Předmětem žádosti bylo:
„Žádám o poskytnutí informace jakým konkrétním opatřením (kopii dokumentu) byla zmocněna MP k měření v obci Charváty (Olomoucký kraj), přesná místa určená k měření v této obci a jakým způsobem byla prováděna součinnost mezi Městskou Policií a PČR v této obci, dne 7.5.2019.“

K žádosti sdělujeme následující:
V obci Charváty není zřízena obecní policie. V dané lokalitě vykonávají dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu pouze organizační články povinného subjektu, a to dopravní inspektorát územního odboru Olomouc, případně oddělení silničního dohledu odboru služby dopravní policie.
Seznam konkrétních míst k měření rychlosti v dotčené obci není vypracován. Hlídky Policie ČR kontroly dodržování rychlosti jízdy provádí operativně zejména v místech, kde z důvodu porušení právního předpisu dochází k páchání přestupků v silničním provozu a tato místa jsou vyhodnocena jako riziková.
Dne 7. 5. 2019 neprobíhala v dotčené obci žádná součinnostní akce obecní/městské policie a Policie ČR. Dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v tento den zde vykonávala pouze hlídka oddělení silničního dohledu odboru služby dopravní policie.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 10. května 2019, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

vytisknout  e-mailem