Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k evidování a manipulaci s datovou zprávou

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (141023/2022) 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 10. října 2022 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti bylo 7 dotazů k okolnostem evidování a manipulace s datovou zprávou žadatele ze dne 6. října 2022 a jeden dotaz k výkladu institutu podání vysvětlení.

K dotazům 1) až 6) lze souhrnně uvést, že informace k pohybu datové zprávy lze rozdělit do dvou úseků – informace před evidováním datové zprávy a po evidování datové zprávy, kdy se jedná již o informace o pohybu konkrétního čísla jednacího.

S ohledem na tento stav Vám ve smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující:
Datová zpráva byla povinnému subjektu doručena dne 6. října 2022 v 09:16h. Do elektronického systému spisové služby byla vložena dne 6. října 2022 v 10:16h, zaměstnancem z podatelny, dále byla postoupena dne 6. října 2022 v 10:18h zaměstnancem z podatelny na kancelář ředitele a dne 6. října 2022 v 10:18h byla datová zpráva evidována do jednacího protokolu (č. j……………….) zaměstnancem z kanceláře ředitele.

K pohybu již evidované datové zprávy v rámci konkrétního čísla jednacího (viz výše) lze uvést následující:
Dne 6. října 2022 v 10:29h bylo založeno č. j. …………….., které bylo dne 6. října 2022 v 12:08h postoupeno na odbor vnitřní kontroly povinného subjektu, kde bylo č. j. přijato 7. října 2022 v 7:23h. Dne 7. října 2022 v 07:25h bylo předmětné č. j. postoupeno na Územní odbor Přerov, kde bylo převzato 7. října 2022 v 14:11h. Dne 7. října 2022 v 14:12h bylo č. j. postoupeno na 1. oddělení obecné kriminality Územního odboru Přerov, kdy bylo přijato 7. října 2022 v 14:39h. Dne 10. října 2022 v 12:32h bylo předmětné č. j. sloučeno do č. j. ………………..

K samotnému nahlížení na obsah datové zprávy lze uvést následující:
V rámci ředitelství povinného subjektu na soubory nahlížela jako první zaměstnanec …... dne 6. října 2022 v 10:29h, dále …………. dne 7. října 2022 v 7:12h a zaměstnanec ……….. dne 7. října 2022 v 7:23h.
V rámci územního odboru Přerov jako první nahlížel na soubory …………. (kancelář ředitele územního odboru Přerov) dne 7. října 2022 v 13:12h a zaměstnankyně ………….. (podatelna 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Přerov.) dne 10. října 2022 v 10:50h.
K dotazu 7) lze uvést, že ……….. soubor "Podání vysvětlení_údajné vyhrožování" otevřel dne 10. října 2022 v 14:03h.
O požadovaných informacích v rámci dotazu č. 8 bylo rozhodnuto pod č. j. KRPM-141023-3/ČJ-2022-1400AP.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 10. října 2022, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková
ředitelka kanceláře ředitele
25. října 2022

vytisknout  e-mailem