Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k Čj

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 25.09.2020 žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a to ve znění:
 
„Dle zajištěného důkazního prostředku a v probíhajícím řízení č.j.-KRPK-XXX, dne 6.1.2018 v dopoledních hodinách v Novém Sedle došlo k pokusu o napadení mé osoby fyzickými osobami XXX a XXX při předání automobilu značka XXXa dalších věcí.
Posléze ten samý den v odpoledních hodinách za účasti učňů policejní akademie OOP Loket XXX a jeho kolegy, mělo dojít v domácnosti XXX k předání pračky XXX a mobilního telefonu XXX bez příslušenství, za účasti hlavního svědka XXX.
 
Tímto žádám o zaslání kopie úředního záznamu o provedeném úkonu předání věcí, co bylo předmětem předaných věcí, byly kompletní, funkční, kdo byl svědkem, došlo k předání věcí, podání vysvětlení všech zúčastněných, samozřejmě s vlastnoručními podpisy.“
 
Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sděluje k výše uvedenému následující informace:
 
V příloze této zprávy zasíláme žadateli požadovanou kopii úředního záznamu.
 
Ve věci dalších podružných informací, které k uvedenému požaduje sděluji, že není naplněna dikce ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. tedy, že tyto požadované informace neexistují a povinný subjekt není povinen v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., takové informace vytvářet.
 
Smyslem zákona č. 106/1999 Sb. je informace poskytovat, nikoliv informace vytvářet (viz. § 2 odst. 4 z.č. 106/1999 Sb.). Sdělujeme, že požadované informace nejsou v předmětném spisovém materiálu obsaženy.

por. Bc. Zuzana Týřová
14. 10. 2020

vytisknout  e-mailem