Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k Čj

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 24.09.2020  žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve které žádá poskytnutí následujících informací:
 
„Kopie úředního záznamu o provedeném úkonu dle § 88a odst. 1, trestní řád, zajištění uskutečněného telekomunikačního provozu k osobám XXX a XXX a mou osobou, IP adres, souboru cookies, komunikace messenger, nadále zajištěné IP adresy a soubory cookies k mému nabouranému účtu google, emailového účtu XXX, facebookovému profilu na jméno XXX, aplikace messenger a to v souladu s § 88a odst. 2, trestní řád.“
 
Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sděluje k výše uvedenému následující informace:
 
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. nesplňuje dikci ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. tedy, že tato požadovaná informace neexistuje a povinný subjekt není povinen v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., takovou informaci vytvářet.
 
Smyslem zákona č. 106/1999 Sb. je informace poskytovat, nikoliv informace vytvářet (viz. § 2 odst. 4 z.č. 106/1999 Sb.). Sdělujeme, že požadované informace nejsou v předmětném spisovém materiálu obsaženy. V trestní věci vedené pod č.j. KRPK-XXX nebyly vyžadovány policejním orgánem žádné příkazy dle § 88a odst. 1 trestního řádu a tudíž tyto nemůže poskytnout.

por. Bc. Zuzana Týřová
14. 10. 2020

vytisknout  e-mailem