Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k Čj

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 28.09.2020 žádost od žadatele o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve které žádá poskytnutí následujících informací:
 
„Ze spisové dokumentace č.j.- KRPK-XXX žádám o zaslání kopie návrhu dle § 167 odst. 2 trestní řád o prodloužení lhůty. Dle § 167 odst. 3 trestní řád o zaslání kopií prověrek státního zástupce.
 
Následně žádám o zaslání kopie vyrozumění nebo sdělení čísla jednacího vyrozumění učně policejní akademie XXX, k učni policejní akademie XXX, vážící se ke dni 3.7.2018, kdy  mé osobě učeň XXX nezpůsobil dle § 11 o Policii újmu, z důvodů sdělení mé  osobě dne 3.7.2018 při telefonickém hovoru , že nemá cenu mou osobu předvolávat k podání vysvětlení, jelikož budu trestně stíhán."
 
Policie České republiky jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje k výše uvedenému následující informace.
 
K první části žádosti:
V příloze zasíláme žadateli požadované návrhy dle § 167 odst. 2 trestního řádu ve věci vedené pod č.j. KRPK-XXX.
Prověrky státního zástupce dle § 167/3 trestního řádu nejsou součástí trestního spisu a tedy je nemůžeme poskytnout. Za účelem získání kopií těchto dokumentů se může žadatel obrátit na Okresní státní zastupitelství v Sokolově.
 
K druhé části žádosti:
Žádost o poskytnutí informace v tomto případě nesplňuje dikci ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. tedy, že tato požadovaná informace neexistuje a povinný subjekt není povinen v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., takovou informaci vytvářet.
Sdělujeme, že požadované výše specifikované vyrozumění není ve spisovém materiálu obsaženo.

por. Bc. Zuzana Týřová
14. 10. 2020

vytisknout  e-mailem