Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb.

62857/2019 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, který je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odstavce 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), obdržel dne 20. 5. 2019 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Předmětem žádosti byly následující informace:

1. Jaké důvody vedly policii k odsouhlasení rozmisťování panelů v obci na teritoriu obvodního odělení Velká Bystřice dne 27. 4. 2018.

2. Proč policie neposkytla ochranu žadatelce

K dotazům uvádíme následující:

Ad 1) Žádný z policistů obvodního oddělení Velká Bystřice dne 27. 4. 2018 ve večerních hodinách nedal nikomu žádné souhlasné stanovisko k rozmisťování panelů ani čehokoliv jiného na jakémkoliv místě. Policie České republiky nemá k něčemu takovému žádné oprávnění ani kompetenci.

Ad 2) Vzhledem k tomu, že žadatelka nebyla účastníkem řízení, v dané věci nebyla Policií ČR kontaktována.  Sama žadatelka kontaktovala následujícího dne Polici ČR, kde vznesla dotaz, týkající se toho, který z policistů byl dne 27. 4. 2018 v místě události. Žadatelce bylo vyhověno. V dané věci byl kontaktován telefonicky i manžel žadatelky, zda chce učinit oznámení na Policii ČR. Tento uvedl, že nikoliv. V místě události policisté nezjistili žádné jiné protiprávní jednání, než právě uložení odpadu na pozemek jiné majitelky. Pokud by bylo zjištěno jiné protiprávní jednání, ze strany Policie ČR by bylo řádně zaevidováno a z úřední povinnosti šetřeno.

Tímto povinný subjekt vyhověl shora uvedené žádosti ze dne 20. 5. 2019, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

vytisknout  e-mailem