Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

122242/2019 

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, který je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 15. 10. 2019 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace, zdali dopravní inspektorát Přerov vydal souhlasné stanovisko pro uzavírku ulice Jiráskova v Hranicích a jaká opatření PČR učinila k odstaranění nepovoleného dopravního značení v centru města Hranice.

Na základě této žádosti poskytujeme následující informace:

Územní odbor Přerov, konkrétně dopravní inspektorát ani žádná jiná složka Policie ČR nevydala souhlasné stanovisko dle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, pro uzavírku ulice Jiráskova v Hranicích.

K dotazu týkajícího se opatření, které jsme učinili k odstranění nepovoleného dopravního značení lze pouze sdělit, že Policie ČR není kompetentní orgán, který rozhoduje o odstranění místního dopravního značení.

Na základě zjištění nepovoleného dopravního značení v centru města Hranice jsme požádali příslušný městský úřad o zaslání podkladů týkajících se úpravy provozu v centru. Po opakované urgenci jsme ze zaslaných podkladů zjistili, že úprava dopravního značení v centru města Hranice není v souladu s platnou právní úpravou a z tohoto důvodu byl návrh několikrát připomínkován. Na základě těchto zjištění jsme opakovaně požadovali odstranění nepovoleného dopravního značení, které nebylo akceptováno.

Tímto povinný subjekt vyhověl shora uvedené žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

vytisknout  e-mailem