Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace

Žadatelka zažádala o informace k statistickým údajům. 

Žadatelka podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve které žádá o informace ke statistickým údajům, cituji:
„V souladu se zákonem č. 106/1990 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí statistických údajů týkajících se kriminality v letech 2016, 2017 a 2018 , v rámci územní působnosti obvodních oddělení Policie ČR Karviná 1 a Karviná 7.
Žádám Vás o sdělení statistických údajů celkové kriminality, jakožto i o jejího rozdělení na majetkovou, násilnou a mravnostní kriminalitu. Dále o sdělení počtu pachatelů nezletilých, mladistvých  dospělých, jakožto i sdělení, jaký počet obětí byli děti, ženy, muži, osoby starší 65 let. Vše ve výše uvedených letech. Poskytnuté údaje budou využity v rámci mé bakalářské práce.“

Povinný subjekt žádost posoudil a po zjištění, k jaké věci se Vaše žádost vztahuje, konstatoval, že lze poskytnout následující informace.

V příloze jako odpověď žádosti poskytujeme požadované statistické informace ve formátu, v jakém jsou evidovány.

Pro úplnost uvádíme, že Policie České republiky statisticky nikdy neevidovala a neeviduje oběti trestné činnosti. Evidujeme „objekt napadení“, který ovšem nelze zaměňovat s obětí trestného činu. Je-li objektem napadení osoba, je (zpravidla) vždy i obětí, ale každá oběť trestného činu nemusí být objektem napadení. U většiny trestných činů, přestože jimi byla zasažena osoba, je objektem napadení tzv. „veřejný zájem“, kde se neevidují žádné další podrobnosti. Z tohoto důvodu není možné získat konečný a relevantní počet osob napadených trestnou činností.

Další důležitou informací je, že před rokem 2016 tehdejší gestor statistiky přistoupil k rekonstrukci statistiky PČR, avšak sledování objektů napadení v letech 2016 až 2018 se nepodařilo dostatečně programově verifikovat. Za tyto roky nejsou počty objektů napadení k dispozici a nelze tedy tyto statistická data za uvedené období poskytnout.

Dle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucích rozhodnutí a vytváření nových informací. Poskytnutí požadovaných statistických údajů k objektům napadení za uvedené roky by bylo právě takovým vytvářením nových informací, neboť by se už nejednalo o běžné vyhledávání v informačních systémech policie, ale o nové zpracování statistických dat

vytisknout  e-mailem