Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace

Žadatel zažádal o informace týkajících se nenávistných incidentů. 

Žadatel podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve které žádá o informace týkajících se nenávistných incidentů, cituji:

Vážený pane řediteli,
jménem obecně prospěšné společnosti …, se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí bližších informací týkajících se nenávistných incidentů, které se staly na území Moravskoslezského kraje ve ….

Tyto incidenty jsme zaregistrovali prostřednictvím našeho monitoringu nebo nás o nich informovalo Policejní prezidium ČR (zdroj dat ESSK). U incidentů z ESSK je uvedeno číslo trestného činu, pod nímž bylo evidováno v ESSK, a i číslo jednací.

Informace o incidentech jsou obsaženy v přiloženém souboru. V případě těchto incidentů Vás žádáme o níže uvedené:

1)         Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci
a.         prověřování
b.         po ZUTR
c.         v rámci NPO
či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.

2)         Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.
3)         O co v daném trestném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“)
4)         Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost) potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?
5)         Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?
6)         Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.
7)         Současně prosím o případné zaslání anonymizovaného usnesení o zahájení trestního stíhání.

Přílohou byl zaslán dokument nazvaný „List incidentů“ tohoto znění, cituji:
List incidentů Moravskoslezský kraj ...

Povinný subjekt po posouzení žádosti konstatoval, že bylo zapotřebí konzultace mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které měly závažný zájem na předmětu žádosti. Z uvedeného důvodu prodlužil lhůtu pro vyřízení žádosti a o této skutečnosti jste byli řádně vyrozuměni.
K výše uvedeným trestním věcem Vám poskytujeme vyžádané informace. Je zapotřebí doplnit, že v odpovědích je užit v návaznosti na Vaše dotazy pojem „pachatel“ (jedná se o osobu v postavení všech úrovní trestního řízení). Na Vaši žádost jsou v textu citovány rovněž řečené projevy či opisy grafických projevů, které jsou označeny uvozovkami (není určeno k následnému šíření).

K dotazu na skutek Vámi označený identifikátorem ... poskytujeme k jednotlivým bodům následující informace:

Ad 1) V rámci přípravného řízení byly zahájeny úkony pro trestné činy hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny dle § 355 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, dále jako trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku a trestný čin pomluva dle § 184 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku.

Ad 2) Nenávistná pohnutka byla prověřována na podkladě článků zveřejněných od ... na veřejně přístupných internetových stránkách ..., a to na těchto odkazech:
- ..., název článku: ...,
- ..., název článku: ...,
- ..., název článku: ...,
- ..., název článku: ...,
- ..., název článku: ...,
- ..., název článku: ...,
- ..., název článku: ...,
- ..., název článku: ...,
- ...., název článku: ...,
- ..., název článku: ...,
- ..., název článku: ...,
- ..., název článku: ...,
- ..., název článku: ...,
- ..., název článku: ...,
- ..., název článku: ...,
- ..., název článku: ...,
- ..., název článku: ...,
- ..., název článku: ....,
- ...., název článku: ...,
- ...., název článku: ....,
- ..., název článku: ....,
- ....název článku: ...,
- ..... název článku: ...,
- ...., název článku: ...,
- ...., název článku: ....,
- ...., název článku: ....,
- ...., název článku: ....,
- ....., název článku: ....,
- ...., název článku: ....,
- ...., název článku: ...,
- ...., název článku: ....,
- ...., název článku: ....,
- ...., název článku: ....,
- ... název článku: .....,
- ...., název článku: ....,
- ....., název článku: ....,
- ...., název článku: ....,
- ....., název článku: ...,
- ...., název článku: .....,
- ...., název článku: .....,
- ..., název článku: .....,
- ....., název článku: .....,
- ..., název článku: ....

Ad 3) Dosud neznámý pachatel od ... vložil na veřejně přístupné internetové stránky .... výše uvedené nenávistné články.

K bodům č. 4 až 7 požadovanými informacemi nedisponujme, pachatel nebyl doposud zjištěn, policisté vedou ve věci prověřování, nadále probíhají úkony trestního řízení, trestní stíhání nebylo zahájeno (ani nebylo sděleno podezření).

K dotazu na skutek Vámi označený identifikátorem .... poskytujeme k jednotlivým bodům následující informace:

Ad 1)
a) V rámci přípravného řízení byly zahájeny úkony z přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákoníku.
b) Trestní stíhání obviněného bylo zahájeno pro přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku.
c) Návrh na podání obžaloby byl předložen Okresnímu státnímu zastupitelství ..., a to pro přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle
§ 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku.
Ad 2) Nenávistná pohnutka ve znění, cituji: “....“ byla prověřována na podkladě elektronického podání z emailové adresy.
Ad 3) V blíže nezjištěné době, nejdříve však ... v ... hodin po uveřejnění článku s názvem „...“ v místě svého trvalého bydliště, prostřednictvím svého počítače na sociální síti Facebook, dostupné prostřednictvím veřejné počítačové sítě Internet, pod uživatelskou přezdívkou úmyslně a veřejně komentoval předmětný článek, cituji: “...“.
Ad 4) Pachatel: ...
Ad 5) Vyšetřování případu bylo ukončeno podáním návrhu na podání obžaloby dne ....
Ad 6) Okresní státní zastupitelství ..., pod spisovou značkou ....
Ad 7) Požadované zasíláme v příloze - soubor s názvem „...“.

K dotazu na skutek Vámi označený identifikátorem .... poskytujeme k jednotlivým bodům následující informace:

Ad 1)
a) V rámci přípravného řízení byly zahájeny úkony z přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle ustanovení § 355 odst. 1 trestního zákoníku, písmeno a) trestního zákoníku a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle ustanovení § 356 odst. 1 trestního zákoníku.
b) Trestní stíhání obviněného bylo zahájeno pro přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku.
c) Návrh na podání obžaloby byl předložen Okresnímu státnímu zastupitelství ..., a to pro přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku.

Ad 2) Nenávistná pohnutka byla prověřována na základě postoupení poznatku ... ze dne ... o podezření ze spáchání přečinů hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 trestního zákoníku, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle ustanovení § 356  trestního zákoníku, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci dle § 352 trestního zákoníku, v souvislosti se zveřejněním článku „...“ v časopisu .... Zde jsou citovány nenávistné a rasistické příspěvky z diskusí na sociálních sítích na stránce pořadatelů akce .... Dne ... byly policejním orgánem 1. oddělení obecné kriminality ... zahájeny úkony trestního řízení dle § 158 odst. 3 trestního řádu pro přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle ustanovení § 356 odst. 1 trestního zákoníku, pod č. j. .....
Dne ... bylo vyloučeno jednání, kterého se měla dopustit podezřelá, pod samostatné č. j. .... Toto jednání bylo postoupeno z důvodů místní a věcné příslušnosti.
Ad 3) Dne ..., v blíže nezjištěné době v ..., pod svým profilem uveřejnila na facebookových stránkách „ ...“, vztahující se k události „...“ a zveřejněnému článku „.…“  komentář ve znění „..“ 
Ad 4) Pachatelkou: ...
Ad 5) Vyšetřování případu bylo ukončeno podáním návrhu na podání obžaloby dne ....
Ad 6) Okresní státní zastupitelství ...., pod spisovou značkou .....
Ad 7) Požadované zasíláme v příloze - soubor s názvem „...“.

K dotazu na skutek Vámi označený identifikátorem ... poskytujeme k jednotlivým bodům následující informace:

Ad 1)
a) V rámci přípravného řízení byly zahájeny úkony z přečinů projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku a přečin výtržnictví podle § 358 odst. 1) trestního zákoníku.
b) Trestní stíhání obviněného bylo zahájeno z přečinu nebezpečné vyhrožování podle § 353 odst. 1 trestního zákoníku, přečinu výtržnictví dle § 358 odst. 1 trestního zákoníku a přečinu projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka dle § 404 trestního zákoníku.
c) Návrh na podání obžaloby dosud nebyl předložen, nadále probíhají úkony trestního řízení.
Ad 2) Nenávistná pohnutka byla prověřována na podkladě telefonického oznámení, přičemž ve svém jednání pokračoval i po příjezdu hlídky Policie ČR na místo.
Ad 3) Dne ... v ..., okres ..., vulgárně vyhrožoval na místě veřejnosti přístupném okolojdoucím osobám zabitím, a rovněž vyhrožoval zabitím nezletilým dětem, poté chodil okolo radnice a při tomto zvedal svou pravou ruku do výše ramen a opakovaně přitom hlasitě provolával heslo „...“ a dále hlasitě pronášel výroky vůči romské skupině obyvatelstva.
Ad 4) Pachatel: ....Poškozené ...
K bodům č. 5 a 6 požadovanými informacemi nedisponujme, vyšetřování případu nebylo dosud ukončeno, nadále probíhají úkony trestního řízení.
Ad 7) S ohledem na probíhající vyšetřování není v tuto chvíli vhodné z taktických důvodů poskytovat požadované usnesení podle § 160 odst. 1 trestního řádu.

K dotazu na skutek Vámi označený identifikátorem ... poskytujeme k jednotlivým bodům následující informace:

Ad 1) a) V rámci přípravného řízení byly zahájeny úkony z přečinů založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 odst. 1 trestního zákoníku a přečin vydírání podle § 175 odst. 1 trestního zákoníku.
Ad 2) Nenávistná pohnutka byla prověřována na podkladě svědeckých výpovědí, prohlídky těla podle § 114 trestního řádu a fotodokumentace.
Ad 3) Dne ... dva muži ve ...., a jinde, oblečeni do uniformy německé armády z II. světové války, se symboly nacismu, oslovili taxikáře slovy "...", přičemž vozidlem taxislužby jezdili na různá místa a pod pohrůžkou násilí nutili taxikáře, aby jej zdarma dovezl domů.
Ad 4) Pachatelé: ... Poškozený: ....
K bodům č. 5 až 7 požadovanými informacemi nedisponujme, policisté vedou ve věci prověřování, nadále probíhají úkony trestního řízení, trestní stíhání nebylo zahájeno (ani nebylo sděleno podezření).

K dotazu na skutek Vámi označený identifikátorem ... poskytujeme k jednotlivým bodům následující informace:

Ad 1)
a) V rámci přípravného řízení byly zahájeny úkony z přečinu projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku.
b) Trestní stíhání obviněného bylo zahájeno z přečinu projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku.
c) Návrh na podání obžaloby dosud nebyl předložen, nadále probíhají úkony trestního řízení.
Ad 2) Nenávistná pohnutka byla prověřována na podkladě oznámení pedagoga základní školy.
Ad 3) V přesně neurčený den měsíce... v obci ..., okr. .., na veřejně přístupném místě, poblíž domu před nejméně třemi osobami, z toho dvou nezletilých dětí, několikrát opakoval nacistický pozdrav "...", který doprovázel zvednutou napřaženou pravou rukou do oblasti na rameno.
Ad 4) Pachatel: ... Poškozené ....
K bodům č. 5 a 6 požadovanými informacemi nedisponujme, vyšetřování případu nebylo dosud ukončeno, nadále probíhají úkony trestního řízení.
Ad 7) S ohledem na probíhající vyšetřování není v tuto chvíli vhodné z taktických důvodů poskytovat požadované usnesení podle § 160 odst. 1 trestního řádu.

K dotazu na skutek Vámi označený identifikátorem ... poskytujeme k jednotlivým bodům následující informace:

Ad 1)
a) Byly zahájeny úkony z přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku. Dále bylo postupováno dle § 179b odst. 3 trestního řádu (zkrácené přípravné řízení).
Ad 2) Nenávistná pohnutka ve znění, cituji: “...“ byla prověřována na podkladě informací z monitoringu veřejné facebookové stránky.
Ad 3) Dne ... v době od ...hodin do ... hodin z přesně neustanoveného místa prostřednictvím sociální sítě Facebook umístila na veřejnou facebookovou stránku komentář k události spojené se ....ve znění, cituji: "..."
Ad 4) Pachatelka: ...
Ad 5) Spisový materiál byl ze strany policejního orgánu ukončen ... podle § 179c odst. 1 trestního řádu (podání Zprávy o výsledku zkráceného přípravného řízení) Okresnímu státnímu zastupitelství .....
Ad 6) Okresní státní zastupitelství ..., pod spisovou značkou .....
Ad 7) Usnesení o zahájení trestního stíhání nebylo v dané trestní věci vydáno.

K dotazu na skutek Vámi označený identifikátorem ... poskytujeme k jednotlivým bodům následující informace:

Ad 1) a) V rámci přípravného řízení byly zahájeny úkony z přečinů projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku a přečin výtržnictví podle § 358 odst. 1) trestního zákoníku.
Ad 2) Nenávistná pohnutka byla prověřována na základě postoupení poznatku ... ze dne ... o podezření ze spáchání přečinů hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 trestního zákoníku, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle ustanovení § 356  trestního zákoníku, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci dle § 352 trestního zákoníku, v souvislosti se zveřejněním článku „...“ v časopisu .... Zde jsou citovány nenávistné a rasistické příspěvky z diskusí na sociálních sítích na stránce pořadatelů akce .... Dne ... byly policejním orgánem 1. oddělení obecné kriminality ... zahájeny úkony trestního řízení dle § 158 odst. 3 trestního řádu pro přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle ustanovení § 356 odst. 1 trestního zákoníku, pod č. j. ....
Dne .... bylo vyloučeno jednání, kterého se měl dopustit podezřelý, pod samostatné č. j. .... Toto jednání bylo postoupeno z důvodů místní a věcné příslušnosti.
Ad 3) Dne ... v blíže nezjištěném čase, měl pod svým profilem uveřejnit na facebookových stránkách „...“, vztahující se k události „...“ komentář ve znění: „...“
Ad 4) Podezřelý:...
K bodům č. 5 až 7 požadovanými informacemi nedisponujme, policisté vedou ve věci prověřování, nadále probíhají úkony trestního řízení, trestní stíhání nebylo zahájeno (ani nebylo sděleno podezření).

K dotazu na skutek Vámi označený identifikátorem ... poskytujeme k jednotlivým bodům následující informace:

Ad 1) a) Byly zahájeny úkony z přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku. Dále bylo postupováno dle § 179b odst. 3 trestního řádu (zkrácené přípravné řízení).
Ad 2) Nenávistná pohnutka byla prověřována na podkladě spisového materiálu, který byl vyloučen z prověřované trestní věci, vedené policejním orgánem ..., 1. oddělení obecné kriminality, pod č. j. ..., a následně byl cestou ..., pod spisovou značkou ..., postoupen podle místa, kde vyšel najevo.
Ad 3) Dne ... v blíže nezjištěném čase, v ..., využívajíc služeb Wi-Fi internetu, se připojil na svém mobilním telefonu ke svému profilovému účtu, zřízeného na sociální síti www.facebook.com, načež navštívil stránku uvedené sociální sítě s názvem „...“, kde pod příspěvek, znázorňující týrání zvířete romskými dětmi, napsal komentář ve znění: "...".
Ad 4) Pachatel: muž, ....
Ad 5) Spisový materiál byl ze strany policejního orgánu ukončen .... podle. § 179c odst. 1 trestního řádu (podání Zprávy o výsledku zkráceného přípravného řízení) Okresnímu státnímu zastupitelství v ....
Ad 6) Okresní státní zastupitelství ..., pod spisovou značkou ....
Ad 7) Usnesení o zahájení trestního stíhání nebylo v dané trestní věci vydáno.

K dotazu na skutek Vámi označený identifikátorem ... poskytujeme k jednotlivým bodům následující informace:

Ad 1) a) V rámci přípravného řízení byly zahájeny úkony ve věci pokusu přečinu ublížení na zdraví dle § 21 odst. 1 k § 146 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku a přečinu výtržnictví dle § 358 odst. 1 trestního zákoníku.
Ad 2) Nenávistná pohnutka byla prověřována na podkladě oznámení poškozené nezletilé osoby.
Ad 3) Dne ... v době okolo .. hodin v parku na ul. .. v ... měl neznámý pachatel fyzicky napadnout se slovy "..." poškozeného úderem skleněnou lahví do temene hlavy, načež poškozený upadl na zem, kde ho neznámý pachatel zaklekl a oběma rukama jej začal škrtit.

K bodům č. 4 až 7 uvádíme, že dne ... podal před policisty a za přítomnosti pracovníka Orgánu sociálně právní ochrany dětí ... ve věci vysvětlení poškozený nezletilý, který po poučení uvedl, že si celou věc vymyslel, neboť chtěl být zajímavý, způsob napadení byl smyšlený, zranění na hlavě a ruce si způsobil sám žiletkou, což odpovídalo zraněním, které byly na těle nezletilého zjištěny. Vzhledem k uvedeným skutečnostem byla věc dne ... dle § 159a odst. 1 trestního řádu odložena, usnesení o odložení nabylo právní moci dne ....

vytisknout  e-mailem