Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace

Žadatel zažádal o informace k osobní způsobilosti policistů a etickému kodexu. 

Žadatel podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve které žádá o informace k osobní způsobilosti policistů a etickému kodexu, cituji:
„Podle zákona č. 106/1999 Sb.. zákon o svobodném přístupu k informacím žádám odpověď na otázky:
Jsou příslušníci Policie České republiky povinni absolvovat zkoušku z psychotestů, nebo podobných testů? Jaká je jejich četnost? Jak vysoká je úspěšnost?
Jsou příslušníci Policie České republiky obeznámeni s právními předpisy a v jakém rozsahu dle hodnosti? Dle zařazení?
Který příslušník – hodnost, zařazení – je zodpovědný za činnost policistů Obvodních oddělení Je to ten, který spolupodepisuje ÚZ, tedy vedoucí OO případně zástupce vedoucího oo?
- Zákon č. 361/2003 Sb., Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, § 45, základní povinnosti příslušníka, ods. 1 – příslušník je povinen mimo jiné – písm. d): Prohlubovat svoji odbornost a fyzickou zdatnost potřebnou pro jim zastávané služební místo a podrobovat se jejímu ověřování služebním funkcionářem.
- Zmiňuje výše uvedený zákon i potřebu udržováním, případně prohlubování či zvyšování psychycké odolnosti? Na psychiku nepomůže posilovna. ČSNP už nepotřebuje námořníky.

Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám odpověď na otázku: Prohlubuji příslušníci – policisté OOP … svou odbornou zdatnost?
Jsou podrobováni jejímu ověřování služebním funkcionářem?
Podle výše uvedeného zákona žádám o kopii posledního „Ověřování služebním funkcionářem.

1. Podle zákona č. 106/2008 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám …, aby mi „elektronicky“ zaslal kopii „prokazatelného seznámení s EK“ … ze …, dále …, případně i ostatních policistů OOP ….

2. Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám …, aby mi „elektronicky“ zaslal celé znění Etického kodexu Policie ČR, podepsaný policejním presidentem, případně vedoucím analyticko – právního oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství. dále jen APO, KŘKŘ. Dokument dohledáte na ALO – analyticko – legislativní odbor Policejního prezidia.“

Povinný subjekt žádost posoudil a po zjištění, k jaké věci se Vaše žádost vztahuje, konstatoval, že lze poskytnout následující informace.

Odpověď k otázkám, cituji: „Jsou příslušníci Policie České republiky povinni absolvovat zkoušku z psychotestů, nebo podobných testů? Jaká je jejich četnost? Jak vysoká je úspěšnost?“
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, hovoří o tzv. osobnostní způsobilosti jako jednom z předpokladů přijetí do služebního poměru. Osobnostní způsobilost posuzuje psycholog psychologického pracoviště bezpečnostního sboru. Důvody zjišťování osobnostní způsobilosti jsou vyjmenovány v § 2 vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru. Od těchto důvodů se rovněž odvíjí četnost zjišťování osobnostní způsobilosti. Jelikož jsou tyto důvody různorodé, nedisponujeme komplexní informací o „úspěšnosti“.

Odpověď k dotazu, cituji: „Jsou příslušníci Policie České republiky obeznámeni s právními předpisy a v jakém rozsahu dle hodnosti? Dle zařazení?“
Ano, příslušníci Policie České republiky po přijetí do služebního poměru absolvují základní odbornou přípravu, kde jsou seznamováni s právními předpisy. Dále jsou seznamováni s novými právními předpisy v rámci školení, kurzů a v rámci sebevzdělávání, a to podle rozsahu činnosti policistů, který je stanoven nařízením vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech.

Odpověď k dotazu, cituji: „Který příslušník – hodnost, zařazení – je zodpovědný za činnost policistů Obvodních oddělení Je to ten, který spolupodepisuje ÚZ, tedy vedoucí OO případně zástupce vedoucího oo?“
Činnost příslušníků zařazených na obvodním oddělení řídí jejich přímý nadřízený, vedoucí obvodního oddělení, případně jeho zástupce. Pro úplnost doplňujme, že za obsah dokumentu (tedy i úředního záznamu) odpovídá ten, kdo jej podepsal nebo schválil.

Odpověď k dotazu, cituji: „…Zákon č. 361/2003 Sb., Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, § 45, základní povinnosti příslušníka, ods. 1 – příslušník je povinen mimo jiné – písm. d): Prohlubovat svoji odbornost a fyzickou zdatnost potřebnou pro jim zastávané služební místo a podrobovat se jejímu ověřování služebním funkcionářem.

-           Zmiňuje výše uvedený zákon i potřebu udržováním, případně prohlubování či zvyšování psychycké odolnosti? Na psychiku nepomůže posilovna. ČSNP už nepotřebuje námořníky.“
Povinnosti příslušníka jsou v zákoně č. 361/2003 Sb. stanoveny taxativně, přičemž tento zákon nehovoří o prohlubování či zvyšování „psychické odolnosti“.
Odpověď k dotazu, cituji: „Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám odpověď na otázku: Prohlubuji příslušníci – policisté OOP … svou odbornou zdatnost?
Jsou podrobováni jejímu ověřování služebním funkcionářem?
Podle výše uvedeného zákona žádám o kopii posledního „Ověřování služebním funkcionářem“.“

Co se týče posouzení odbornosti, toto je dle § 203 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb. součástí služebního hodnocení příslušníka jakožto jedna z několika hodnocených oblastí. Není povinností služebního funkcionáře specificky vytvářet dokument pouze k ověřování či posuzování odbornosti příslušníka.

Odpověď k dotazům, cituji:
1. Podle zákona č. 106/2008 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám …, aby mi „elektronicky“ zaslal kopii „prokazatelného seznámení s EK“ … ze dne …, dále …, případně i ostatních policistů OOP ….
2. Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám …, aby mi „elektronicky“ zaslal celé znění Etického kodexu Policie ČR, podepsaný policejním presidentem, případně vedoucím analyticko – právního oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství. dále jen APO, KŘKŘ. Dokument dohledáte na ALO – analyticko – legislativní odbor Policejního prezidia.“

Požadované informace Vám poskytujeme v příloze (viz výpisy o seznámení jednotlivých policistů s rozkazem policejního prezidenta č. 154/2011, o profesní etice Policie České republiky, a jeho novelami). Se služebními předpisy se policisté seznamují pouze v elektronické podobě, nikoliv podpisem analogového dokumentu, přičemž na výpisu máte vždy uvedeno datum a čas prvního a posledního seznámení policisty s daným dokumentem. Pro úplnost uvádíme, že Etický kodex Policie České republiky je přílohou č. 1 rozkazu policejního prezidenta č. 154/2011, proto neobsahuje podpis policejního prezidenta.

vytisknout  e-mailem