Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace

Žadatel zažádal o informace k záznamovému zařízení. 

Žadatel podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve které žádá o informace k záznamovému zařízení, cituji:

„Tímto v souladu s ust. § 14 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dá-le jen „InfZ“),

žádám

o poskytnutí následujících informací. Dle úředního záznamu PČR OO Frenštát pod Radhoštěm č.j. … vykonávala hlídka OO Frenštát pod Radhoštěm dne … dohled nad silničním provozem a „co se týče kamerového záznamu z kamery sl. vozidla, tento není k dispozici z důvodu závady zázn. zařízení v době spáchání přestupku“.

Žádám tedy o poskytnutí informace:
1) o jaké záznamové zařízení se jedná (výrobce, model, výrobní číslo);
2) kdy a kým byla zjištěna závada na tomto záznamovém zařízení;
3) v čem předmětná závada spočívala;
4) kdy, kým a jak byla předmětná závada odstraněna, resp. opravena;
5) žádám o kopii dokladu o provedení opravy.

Žádám o poskytnutí výše uvedených informací ve lhůtě do 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ) prostřednictvím datové schránky (§ 4 odst. 5 InfZ).“

Po posouzení a po zjištění, k jaké věci se Vaše žádost vztahuje povinný subjekt, konstatoval, že k jednotlivým bodům lze poskytnout následující informace.

Odpověď k bodu č. 1 žádosti:
Výrobcem je společnost ...., číslo sestavy ..., výrobní číslo videorekordéru ....

Odpověď k bodu č. 2 žádosti:
Dne … v … hodin, policistou obvodního oddělení Frenštát pod Radhoštěm územního odboru Nový Jičín krajského ředitelství ….

Odpověď k bodu č. 3 žádosti:
Byl uvolněný konektor v zadní části vozidla u systémové jednotky.

Odpověď k bodu č. 4 a 5 žádosti:
K odstranění závady došlo bezprostředně po jejím zjištění dne … v … hodin … oddělení Frenštát pod Radhoštěm územního odboru Nový Jičín krajského ředitelství …, který uvolněný konektor zasunul do správné polohy. Vzhledem ke skutečnosti, že závada byla odstraněna na místě a nejednalo se o zásah do systému a jeho funkčnosti, nebyla tato oprava zadokumentována.

K poslední části Vaší žádosti, cituji:
„Dále žádám o poskytnutí informace, zda jsou policisté provádějící dohled nad silničním provozem přímo či nepřímo jakýmkoliv způsobem hodnoceni dle počtu řešených, případně na místě vyřešených dopravních přestupků (např. formou osobního hodnocení, finančních prémií apod. v závislosti na počtu řešených/vyřešených přestupků v dopravě).“
uvádíme, že ne.

vytisknout  e-mailem