Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace

Žadatel žádá informace ohledně kamer - kontrola vozidel. 

Žádost o informace, cituji: 
„Vážení,
tímto Vás, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile
žádám o zpřístupnění následujících informací ohledně kamer se softwarovou funkcí
rozpoznávání registračních značek vozidel (RZ), které jsou Policií ČR (PČR) využívány
k plošnému monitorování pohybu vozidel v rámci Automatické kontroly vozidel (AKV) na
území hlavního města Prahy.:
1. Kolik jízdních pruhů je v katastrálním území hl. m. Prahy monitorováno AKV?
2. Kolik z těchto kamer zabírá vozidlo z přední strany a kolik kamer ze zadní strany?
3. Kolik RZ je denně odečteno a uloženo? Uveďte, prosím, průměr pro jednotlivé dny
v týdnu.
4. Jaká je průměrná a maximální doba uložení metadat záchytu RZ? (fotografie vozu a posádky, místo a čas záchytu, jízdní pruh apod.)
5. Jaká je průměrná a maximální doba uložení fotografie vozidla pořízené za účelem
záznamu RZ?
6. Uveďte, prosím, celkové množství metadat a celkový počet fotografií uložených
k dnešnímu dni.
7. V jakém rozlišení jsou fotografie ukládány? Jsou ukládány barevné nebo černobílé
snímky?
8. Kolik odcizených vozidel (ne odcizených RZ) bylo díky AKV zachyceno v roce
2017?
9. Kolik z odcizených vozidel zachycených díky AKV bylo bezprostředně nato
zastaveno hlídkou PČR, Městské policie Praha nebo obecních policií a zajištěno?

Zodpovězte, prosím, stejné dotazy pro katastrální území spadající pod:
a) Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
b) Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje“

Odpověď:
Povinný subjekt poskytuje následující informace: 
K bodům 1, 2, 3, 6, 8 žádosti: Je vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti vedeno pod č. j. KRPT-........
K bodům 4, 5 žádosti: Maximální délka uschovací lhůty pro fotografie místa průjezdu motorového vozidla se zaznamenaným motorovým vozidlem je 90 dnů, registrační značky motorového vozidla, místa, data a času průjezdu motorového vozidla je 180 dnů. 
K bodu 7 žádosti: Černobílé i barevné v různém rozlišení dle kamerového systému a typu kamer.
K bodu 9 žádosti: Bezprostředně bylo v roce 2017 zastaveno hlídkou Policie České republiky v rámci Moravskoslezského kraje  44 vozidel vedených v pátracích systémech. 

vytisknout  e-mailem