Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o ifomace k prověřování postupů městské policie

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (162575/2022) 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 24. listopadu 2022 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti byl požadavek na informace, zda se povinný subjekt bude „zabývat“ postupem Městské policie Prostějov (dále jen „MPP“), resp. osob/úředníků spočívající v odložení oznámeného podezření z přestupku, které bylo přílohou žádosti.

K žádosti sdělujeme, že jednak povinný subjekt není příslušný k řešení předmětného postupu MMP bez dalšího, kdy pro „nesouhlas“ s MMP, nebo s osobami/úředníky, slouží jiné instituty podle jiných zákonů. Zároveň se dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Žádost takové charakteristiky naplňuje, neboť požadujete informování, zda povinný subjekt bude určitou věc řešit, což odpovídá požadavku na názor a budoucí rozhodnutí. 

Zároveň v souvislosti s výše uvedeným přijměte upozornění, že jak bylo judikováno např. v rámci rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 117/2014-64, žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. není a nemůže být specifickým opravným prostředkem nebo nástrojem, jehož prostřednictvím je možno brojit proti rozhodnutím nebo postupům správních orgánů, s nimiž nesouhlasíte.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 24. listopadu 2022, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková
ředitelka kanceláře ředitele
6. prosince 2022

vytisknout  e-mailem