Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

4. AKTUALIZACE - Začínají dopravní změny na křižovatce u Rádelského mlýna

KRAJ - Od 2. března 2020 čekají řidiče omezení na silnici I/35 u Rádelského mlýna. 

4. AKTUALIZACE:

V souvislosti s přestavbou mimoúrovňové křižovatky Rádelský mlýn je již více jak týden uzavřen sjezd i nájez z komunikace I/65 na Jablonec nad Nisou.

Krajský úřad Libereckého kraje z pozice silničního správního úřadu ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR vyhodnotil týdenní zkušenosti s objížďkami. „Oslovili jsme starosty a policisty a požádali je o vyjádření k tomu, jaká je situace ohledně nárůstu dopravy a dodržování dopravního značení. Přejí si, aby se víc dohlíželo na dodržování pravidel silničního provozu,“ řekl Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje.

Policisté zde intenzivně dohlížejí nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.  „Uvedené problematice se věnují tři útvary — a dopravní inspektoráty v Liberci a Jablonci nad Nisou spolu s oddělením silničního dohledu při odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství Policie ČR Libereckého kraje,“ sdělil krajský ředitel policie Libereckého kraje Vladislav Husák.

Mezi 17. a 19. dubnem řešili policisté v souvislosti s uzavírkou celkem 36 přestupků. Nejčastějšími prohřešky byly překročení nejvyšší dovolené rychlosti a porušení zákazů vjezdů.

Policisté také reagují na vzniklé problémy se zvýšením intenzity dopravy v určitých lokalitách na objízdných trasách. Došlo ke zvýšení intenzity tranzitní dopravy na silnici III. třídy, a to v úseku Jeřmanice - Milíře - Rádlo i v opačném směru. Problém tohoto úseku je ten, že komunikace je v tomto úseku  dosti úzká a mají zde mnohdy problém se vzájemně vyhnout dvě osobní vozidla, natož vozidla nákladní. O víkendových dnech je zde navíc zvýšená cyklistická doprava tj. pohybují se zde jedni z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu včetně chodců u stánku a parkoviště na Milířích. V souvislosti s touto situací jsme přijali opatření, kdy zde dopravní policisté intenzivně vykonávají dohled nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu. 

Z dopravně inženýrského hlediska tam také došlo k instalaci dopravního značení, které snižuje nejvyšší dovolenou rychlost v určitých lokalitách, a to právě ve vztahu k šířkovému uspořádání komunikace a také k pohybu cyklistů. 

Další úsek, kde jsme zaznamenali zvýšení dopravy, je v úseku mezi Rychnovem u Jablonce, Pelíkovicemi a Hodkovicemi. Oproti normálu se zde zvýšila intenzita dopravy, a to jak u osobních vozidel, tak i u nákladní dopravy. Této lokalitě se také intenzivně věnujeme. Stávající dopravní značeni je instalováno a omezuje zejména jízdu nákladních vozidel delších 8 metrů. V ulici Pelíkovická v Hodkovicích nad Mohelkou bude dále instalováno dopravní zařízení tvz. příčný práh, který by měl zvýšit bezpečnost obyvatel v této lokalitě. 

Nadále sledujeme problematiku silnic III. třídy, kde jsou instalovány dopravní značky se zákazem vjezdu nákladním vozidlům nad 12 tun včetně tranzitu. Zde jsme však zatím problémy nezaznamenali. 

V neposlední řadě sledujeme vývoj stavby na samotné mimoúrovňové křižovatce Rádelský mlýn, neboť to vyžaduje v některých fázích změna přechodného dopravního značení, ale dopravy jako takové se to nijak nedotkne, tzn. že vždy budou zachovány dva jízdní pruhy ve směru na Liberec a jeden jízdní pruh na Prahu. Zároveň spolupracujeme se společností Eurovia ve věci úprav dopravně inženýských opatření. 

Rovněž jsme doposud nezaznamenali žádné problémy na trase přes obec Záskalí. 

Apelujeme na řidiče, aby i nadále využívali stanovené objízdné trasy :

  • Objízdná trasa do JN bude vždy přes Liberec.
  • Pro vozidla  jedoucí do Rychnova u JN, Kokonín a Vrkoslavice bude objízdná trasa přes Železný Brod a Maršovice.
  • Z křižovatky silnic č. I/10 x II/287 Bratříkov je vedena objízdná trasa do Jablonce přes Tanvald.

Upozorňujeme také řidiče, že úsek od mimoúrovňové křižovatky Rychnov u Jablonce ve směru k silnici I/35 je uzavřený a aby zde zbytečně nenajížděli. 

Všem motoristům děkujeme za trpělivost a vzájemnou ohleduplnost. 

Fotografie vloženy v souvislostech pod tiskovou zprávou.

23. 4. 2020
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

--------------------------------------------------------------------------------

3. AKTUALIZACE: 

Upozorňujeme na již probíhající stavebně technická omzení provozu na křižovatce "Rádelský mlýn" a zároveň apelujeme na řidiče, aby dodržovali upravené rychlostní limity, dopravní značení a navrhované objízdné trasy. 

Zároveň apelujeme na řidiče kamionové přepravy, aby do úseků, které jsou omezeny dopravními značkami pro vjezd vozidel nad 12t nevjížděli, využili objízdných tras nebo zvolili jinou vhodnou trasu, umožňující pohyb nákladních vozidel, která se této lokalitě v kraji úplně vyhne.
Zcela pochopitelně se i dopravní policisté budou zaobírat v rámci svého výkonu služby touto lokalitou a budou dohlížet nad bezepčností a plynulostí provozu v dotčeném úseku.

  • V období od 15.4.2020 – 30.11.2021 (původně byl stanoven termín do 2.7.2022) bude provoz v dopravním uspořádání silnice 2+1. tj. 2 jízdní pruhy pro směr Turnov – Liberec a 1 pruh pro směr Liberec – Turnov. Sjezd a nájezd ze silnice I/65 od Jablonce bude UZAVŘEN. 
  • Objízdná trasa do JN bude vždy přes Liberec.
  • Pro vozidla  jedoucí do Rychnova u JN, Kokonín a Vrkoslavice bude objízdná trasa přes Železný Brod a Maršovice.
  • Z křižovatky silnic č. I/10 x II/287 Bratříkov je vedena objízdná trasa do Jablonce přes Tanvald

Další info zde

por. Bc. Vojtěch Robovský

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. AKTUALIZACE:

V úterý po Velikonocích tj. 14. dubna 2020 dojde kolem 18:00 hodiny v rámci Etapy 1  k úplnému uzavření sjezdové a nájezdové větve mimoúrovňové křižovatky Rádelský mlýn ze silnice I/65. tzn. že bude uzavřen nájezd ze silnice I/65 na I/35 směr Liberec a  a směrTurnov. Dále sjezd ze silnice I/35 na I/65 směr Jablonec nad Nisou jak od Turnova tak od Liberce. 

Na místě budou policisté, a to jak u Rádelského mlýna, tak i u Rychnova u Jablonce, kteří budou dohlížet nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, na chování řidičů a respektování dopravního značení. 

Z naší strany bude probíhat kontrola dopravního značení, jestli je v souladu s dopravně inženýrským opatřením.

Ve směru na Liberec budou v prostoru křižovatky Rádelský mlýn průjezdné dva jízdní pruhy, ve směru na Turnov jeden jízdní pruh. 

Žádáme řidiče, aby využívali objízdných tras:

- směr Jablonec nad Nisou přes Liberec, což je hlavní objízdná trasa v tomto směru
- směr Rychnov u Jablonce  přes Turnov a Maršovický kopec

Zároveň žádáme všechny motoristy o trpělivost, vzájemnou ohleduplnost a také o dodržování dopravního značení. Řidiči by měli v souvislosti s tímto omezením raději počítat s určitou časovou rezervou.
 

9. 4. 2020
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje
--------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE:

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ze dne 12. 3. 2020 dojde k posunutí termínu zahájení Etapy 1, která měla být zahájena dne 29. 3. 2020 od 15:00 hod..

Pro připomenutí. V rámci Etapy 1 dojde k úplnému uzavření sjezdové a nájezdové větve křižovatky Rádelský mlýn ze silnice I/65. tzn. že bude uzavřen nájezd ze silnice I/65 na I/35 směr Liberec a  směr Turnov. Dále sjezd ze silnice I/35 na I/65 směr Jablonec nad Nisou jak od Turnova tak od Liberce. Pokud dojde k dalším změnám, budeme o tom veřejnost opět informovat.

30. 3. 2020
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

---------------------------------------------------------

V souvislosti s přestavbou křižovatky Rádelský mlýn (křižovatka silnic č. I/35 a I/65) se na Liberecku chystá dopravní omezení na silnici pro motorová vozidla č. I/35 v okolí této stavby (v km 31). Jelikož budou probíhat přípravné práce k zahájení rekonstrukce křižovatky, dojde  v termínu od 2. – 29. března 2020 v okolí této stavby  k omezení počtu jízdních pruhů na silnici č. I/35. Na silnici č. I/35 bude zachován jeden jízdní pruh pro směr Liberec – Praha a jeden jízdní pruh pro směr Praha – Liberec.

V tomto termínu bude také na křižovatce Rádelský mlýn zachován provoz na silnici č. I/65, z této silnice bude i nadále umožněn sjezd na silnici č. I/35 (od Jablonce n. N. na křižovatku) a zároveň bude umožněn sjezd ze silnice I/35 na silnici č. I/65 (křižovatky na Jablonec n. N.).

V souvislosti s tímto dopravním omezením žádáme všechny motoristy o trpělivost, vzájemnou ohleduplnost a také o dodržování dopravního značení. Řidiči by měli v souvislosti s tímto omezením počítat s určitou časovou rezervou.
 

28. 2. 2020
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna

Rádelský mlýn

Rádelský mlýn 

Detailní náhled

Rádelský mlýn 2

Rádelský mlýn 2 

Detailní náhled

BESIP (1)

BESIP (1) 

Detailní náhled

BESIP (2)

BESIP (2) 

Detailní náhled

BESIP (3)

BESIP (3) 

Detailní náhled

BESIP (4)

BESIP (4) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem