Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Záchranářská ulička a pravidlo střídavé jízdy (pravidlo ZIPu)

KRAJ – Řidiči často chybují při vytváření záchranářské uličky a při „zipování“ 

Vytvoření záchranářské uličky a pravidlo střídavé jízdy (dále jen pravidlo ZIPu), jsou dvě velmi důležité a jednoduché zásady, které však umí správně dodržovat poměrně málo řidičů. Často pak dochází ke zbytečným dopravním nehodám, dopravním komplikacím nebo k zablokování plynulého průjezdu vozidel složek IZS, která spěchají na místo nějaké události. Z tohoto důvodu je velmi potřebné si tato dvě pravidla připomenout a především se je naučit správně používat a řádně je dodržovat.

Začneme tedy velmi důležitou povinností a zásadou, kterou je vytvoření záchranářské uličky pro plynulý průjezd vozidel IZS, tedy pro průjezd vozidel Zdravotnické záchranné služby, Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru.

Tato povinnost je všem řidičům dána v  § 41 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který říká: „Pokud hustota provozu na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.“

Stručněji řečeno, pokud před sebou vidíme, že provoz zpomaluje a začíná se tvořit kolona, vždy již v tuto chvíli reagujeme tak, že začneme tvořit záchranářskou uličku.

Zde se dostáváme do situace, kdy řidiči nejvíce chybují a automaticky záchranářskou uličku tvořit nezačínají. Udělají tak, až ve chvíli, kdy za sebou začínají slyšet a vidět blížící se vozidlo složek IZS. Až v tuto chvíli začínají řidiči uhýbat do stran a to mnohdy i velmi zmateně nebo na opačnou stranu, než mají. Tímto chováním však velmi znesnadňují situaci a průjezd vozidel IZS.

Proto si vždy pamatujme, že je nutné záchranářskou uličku tvořit již při příjezdu ke koloně. Velmi jednoduchou a zároveň dobře zapamatovatelnou pomůckou pro to, jak uličku vytvořit, je pravidlo pravé ruky, tedy že palec představuje levý jízdní pruh a vozidla, která vždy jako jediná uhýbají co nejvíce k levé krajnici, ostatní jízdní pruhy uhýbají co nejvíce doprava.

(zdroj: youtube.com – Bezpečné cesty)

A nyní se dostáváme k dalšímu pravidlu, kde však řidiči také často chybují. Jedná se o pravidlo střídavého řazení, jinak řečeno pravidlo ZIPu. Jedná se o jednu ze zásad, kterou je důležité z bezpečnostních důvodů a k zajištění plynulosti provozu dodržovat. Pravidlo ZIPu platí všude tam, kde již řidič nemůže jet dál ve svém jízdním pruhu a je zřejmé, který pruh je průběžný. Jedná se tedy o situaci snížení počtu jízdních pruhů, místo dopravní uzavírky či dopravního omezení nebo místo dopravní nehody.

Pokud vidíme, že se před námi dva pruhy sbíhají v jeden, je důležité jet po celou dobu v obou jízdních pruzích, následně až před místem zúžení bychom se měli zařadit do průběžného jízdního pruhu střídavým způsobem.

Stručně řečeno je tedy potřebné využívat obou jízdních pruhů po celé jejich délce a až před samotným místem zúžení se správně a opatrně zařadit.

                                                                    

Řidiči velmi často chybují v tom, že se začínají řadit příliš brzy, tím zpomalují provoz a neumožňují plynulý provoz a střídavé řazení. Dále se pak velmi často stává to, že řidič, který dojede na konec jízdního pruhu, ve kterém jede a chce se zařadit do kolony průběžného pruhu, je často považován ostatními řidiči na drzého, protože si myslí, že chce využít situace a na poslední chvíli se zařadit. Tak tomu však není a právě tento řidič se chová správně a řadí se tak, jak správně má.

 (zdroj: youtube.com – Bezpečné cesty)
 

Poslední rada na závěr: Každý řidič je účastníkem silničního provozu, proto by se měl vždy chovat ohleduplně i k ostatním řidičům. Důležité je zbytečně na silnicích neriskovat a jezdit tak, abychom neohrozili sebe ani ostatní řidiče.
 

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
6. srpna 2019

vytisknout  e-mailem