Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Z činnosti moravskoslezských policistů

Ms kraj: Z činnosti v době nouzového stavu 

Aktuální situace klade na moravskoslezské policisty vzhledem k množství zajišťovaných činností a rozloze kraje vskutku vysoké nároky. I přes vyhlášený nouzový stav však i nadále sloužíme veřejnosti a plníme, byť v upraveném režimu služby, nám stanovené úkoly. Vnímáme dopady nastalé situace na občany, nejednáme tudíž primárně represivně, ale přistupujeme k řešení věcí citlivě, uvážlivě a s pochopením. 


Hranice, cizinci
Zajišťujeme prioritně úkoly vyplývající z usnesení vlády v podobě režimových opatření na hraničních přechodech na státních hranicích se Slovenskem a Polskem. Za poslední tři dny zkontrolovali moravskoslezští policisté ve směru do České republiky téměř 18 900 vozidel, z opačného směru se jednalo o více než 19 600 vozidel. Vstup do republiky byl odepřen 158 osobám, vycestovat z republiky bylo odepřeno 278 osobám. Rovněž v našem kraji byli k úkolům Policie ČR povoláni na hranice také vojáci a celníci. Moravskoslezští policisté odbavují vozidla (osoby) průběžně, bez komplikací. Ty ale vyvstaly od pondělního večera vzhledem k situaci vyplývající z kontrol na polské straně. Dva dny proto bylo v terénu potřebné množství policistů, kteří činili maximum pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a plynulejší dopravy, neboť na komunikacích vedoucích k hraničním přechodům s Polskem se tvořily několikakilometrové kolony kamionů.
Stále prosím sledujte weby a sociální sítě Ministerstva vnitra i Policie ČR. Aktuálně je zveřejněna například informace platná k 21. březnu 2020 pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery) jezdící za prací do sousední země, stejně tak informace pro cizince k ubytování v hotelech a ubytovnách na území ČR.  https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-informace-mv.aspx

Kontrolní činností se snažíme zabránit rizikovým situacím
Je nezbytné si uvědomit, že přijímaná opatření jsou důležitá pro ochranu života a zdraví občanů. Policisté tak dohlíží nad nařízením vlády ohledně zákazu shromažďování. Řádně reagujeme na podněty a jednáme i z vlastních zjištění. Stejně tak věnujeme pozornost zákazu pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Určitě nejednáme represivně, naším cílem je zabránit rizikovým situacím, kterými jsou shromažďování osob a přenos infekce. Případy, kdy k řešení situace nestačí domluva (upozornění), jsou zcela výjimečné. Doplním, že uvedené spadá do kompetence rovněž městských (obecních) policií, se kterými policisté úzce spolupracují.

Blíží se víkend, přičemž také pro chalupáře platí nařízení vlády. Zvažte, zda je váš pobyt na chatě (dislokované v rámci republiky) nutný. Pokud ano, vždy za splnění několika podmínek, v našem kraji tedy primárně zabránění kontaktu s dalšími osobami (nemáme žádné obce/území v karanténě). I v této oblasti budou policisté působit preventivně, přičemž věříme, že občané se nebudou snažit nařízení obcházet.


Od sobotního rána kontrolují moravskoslezští policisté dodržování vládního usnesení v oblasti povinnosti uzavření prodejen a provozoven, až na stanovené výjimky. Nezaznamenáváme porušení dodržování tohoto krizového opatření návazného na vyhlášení nouzového stavu (až na vskutku ojedinělé případy). I zde platí, že policisté přistupují ke kontrolám s ohledem na aktuální mimořádnou situaci, důležitá je komunikace. V případech zjištění porušení nařízení a nemožnosti domluvy by policisté věc oznámili příslušnému správnímu orgánu. Za víkend zkontrolovali policisté přes 500 prodejen, v následných dnech se jednalo o v součtu o 570 dalších učiněných kontrol.

Na policejní služebny jen v neodkladných záležitostech
Je potřeba mít funkční a akceschopnou policii, proto činíme množství interních opatření, současně si dovolíme apelovat na občany, aby se i oni chovali zodpovědně. Již několik dnů se snažíme snížit frekvenci kontaktů mezi policisty a veřejností, přičemž jedním z opatření je primární využívání telefonu, e-mailů a dalších dostupných prostředků. Osobně (fyzicky) přijít na policejní služebnu je vhodné jen ve věcech, které vskutku nesnesou odkladu. V ostatních případech se spojte s policisty například telefonicky a domluvíte se na dalším postupu. Kontakty na jednotlivá pracoviště moravskoslezské policie jsou zveřejněny na webových stránkách:
https://www.policie.cz/clanek/sprava-severomoravskeho-kraje-kontakty-kontakty.aspx .


Děkujeme…
Moravskoslezským policistům se v těchto dnech hlásí občané a společnosti s nabídkou materiální pomoci – našili například desítky roušek pro policisty nebo nám věnují nakoupené až stovky těchto ochranných prostředků. Oceňujeme, že vnímáte náročnost činností, které policisté pro veřejnost zajišťují a patří všem velké poděkování.

Vyšší trestní sazby v době nouzového stavu
K dotazům na porovnání kriminality před a v době nouzového stavu lze odpovědět, že je velmi brzo činit konkrétní závěry. Je ještě potřeba vyčkat, přičemž o dění v kraji pravidelně informujeme. Z hlediska trestního řízení připomínám, že spáchání určitých trestných činů v době nouzového stavu země,  který by vyhlášen v důsledku události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí,  je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby. Je potřeba si uvědomit škodlivost předmětných trestných jednání, neboť právě v této době je potřeba směřovat veškeré lidské zdroje k odstranění extrémně škodlivého stavu. Policisté tak řeší v těchto dnech nad rámce standardních úkolů rovněž úkoly další, specifické (o kterých jsem již několikrát v tiskových zprávách informovala). Obecně je nutné ve zvýšené míře vyžadovat, aby k páchání trestné činnosti nedocházelo.
Z hlediska skutkových podstat s vyšší trestní sazbou se jedná například o krádeže (včetně krádeží vloupáním), podvody, šíření poplašné zprávy, šíření nakažlivé lidské nemoci a další. Policisté na severu Moravy již tento institut užili (například: https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-severomoravskeho-kraje-zpravodajstvi-zena-obvinena.aspx nebo https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-severomoravskeho-kraje-zpravodajstvi-tri-mladici-obvineni-ze-zlocinu.aspx ). 

por. Mgr. Soňa Štětínská
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
oddělení tisku, 20. března 2020

 

Odkazy do noveho okna

hlídková1

hlídková1 

Detailní náhled

hlídková2

hlídková2 

Detailní náhled

kontroly hranice1

kontroly hranice1 

Detailní náhled

kontroly hranice2

kontroly hranice2 

Detailní náhled

pro policisty...roušky

pro policisty...roušky 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem